Månedsplaner

Her kommer månedlig oppdatering av det som skal skje i barnehagen. Se hver enkelt base for aktuell plan.