Priser barnehage

Prisene for barnehageplass skal behandles av kommunestyret den 1. mars 2018.


I 2017 var prisene slik:

 

Antall dager  
5 dager 42,5 timer kr 2.730 pr mnd + kost kr 300,-
4 dager 34 timer kr 2.286 pr mnd + kost kr 240,-
3 dager
mandag, onsdag, fredag
25,5 timer kr 1.715 pr mnd + kost kr 180,-
2 dager,
tirsdag og torsdag   
17 timer kr 1.143 pr mnd + kost kr 120,-

 

 

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen for 2017 er 2 730 kroner per måned, og totalt 30 030 kroner per år.

Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Grensen blir fastsatt av Stortinget. 

 

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

 

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2017 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år.

Om finansiering av barnehager og gratis kjernetid for familier med lav inntekt på regjeringen.no.

Mer om moderasjon og gratis kjernetid
Spørsmål og svar, og oversikt over forskriftsendringene

Fant du det du lette etter?