Terråk skole

Terråk skole er en kommunal barne- og ungdomsskole i Bindal kommune.

Nullmobbing

I arbeidet mot mobbing, har Terråk skole nullvisjon som målsetning. Alle barn skal føle seg trygge og ivaretatt på Terråk skole. Link til nettstedet nullmobbing.

Helsefremmende skole

Terråk skole er registrert som helsefremmende skole. Ved å være det jobber vi aktivt for å oppfylle visse kriterier satt av fylkeskommunen.

Nytt skolebygg

Terråk skole er for tiden i en ombygningsfase. Den gamle ungdomsskolefløya og barneskolen er revet, og det holder på å settes opp et nytt skolebygg som skal huse alle elevene fra 1. - 10. trinn. Det bygges også ny idrettshall og samfunnskjøkken. Bygningen holder i disse tider på å ferdigstilles, og klasserom er klar til innflytting til skolestart skoleåret 2019/2020. Offisiell åpning av hele nybygget skal finne sted i oktober. (Utsatt til 23. november.)

Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Sentralbord skole
Sekretær: Ida Otervik
Telefon 481 84 972

Tilgjengelig mandag, onsdag og fredag fra kl. 09.00 - 14.00.

Kari Lillemark
Rektor
E-post
Telefon 481 78 512
Camilla Brevik
Inspektør
E-post
Telefon 481 52 937

Adresse

Rørgata 4
7980 Terråk