Avfall/renovasjon

Bindal kommune får sine tjenester fra Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA)

MNA kan kontaktes på tlf. 74 28 17 60, eller epost: firmapost@mna.no
Hjemmesiden til MNA.

Du kan søke i tømmekalenderen.

Du kan laste ned en app til din telefon som hjelper deg med å følge med på hva slags avfall som blir hentet. Appen heter Min renovasjon.

 

Åpningstider gjenvinningsstasjon (Rulle):

Lenke til "Åpningstider gjenvinningsstasjon".


Bindal kommune skal kun kontaktes vedrørende økonomiske spørsmål, tlf. 750 32 500.