Bygge garasje, uthus eller driftsbygning i landbruket

Sakstypen "mindre tiltak" er opprettet for at en skal sikres rask saksbehandling og avklaring. Disse tiltakene kan gjennomføres av tiltakshaver. Maksimum saksbehandlingstid er fastsatt til 3 uker etter at kommunen har mottatt fullstendig søknad om tillatelse. Begrepet ”mindre tiltak” blir i Plan- og bygningsloven § 20-4 brukt om tiltak der omfanget og kompleksiteten i kommunens saksbehandling vil være avgrenset.

Mindre byggetiltak er:

  • Frittliggende garasje/uthus mindre enn 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil 1 etasje, og kan i tillegg ha kjeller. Bygningen kan ikke benyttes til beboelse. Det vil si at den ikke kan inneholde soverom, kjøkken, stue eller våtrom.
  • Tilbygg til bolig/uthus mindre enn 50 m2. Bygningen kan oppføres i inntil 1 etasje, og kan i tillegg ha kjeller. 
  • Driftsbygning i landbruket mindre enn 1000 m2.

Saksgang:
Søknad sendes kommunen, det blir fattet delegasjonsvedtak. Ved klage blir saken behandlet politisk. Endelig klagevedtak blir fattet av fylkesmannen

Saksbehandlingstid: 
Tre (3) uker ved mottak av komplett søknad.

Søknadsskjema for mindre tiltak: (PDF, 169 kB)

Nabovarsel (PDF, 97 kB)

Gjenpart av nabovarsel (PDF, 56 kB)

Kvittering for nabovarsel (PDF, 49 kB)

Kontaktinfo

Marit Røstad
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 900 83 939

Fri onsdager.