Nivå 3 - Bredt samarbeid

Tverrfaglig samarbeid mellom ulike kommunale tjenester, foresatte/barn og anviste tjenester for å løse utfordringen.