Nivå 0 - Undring

På dette nivået blir du oppmerksom på undringen og kjenner på magefølelsen. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

Vi deler nivåene inn i 4 steg med tilhørende verktøy for samhandling: