Portal for verdiskaping og næringsutvikling i Bindal

Den nye portalen for verdiskaping og næringsutvikling i Bindal er åpnet, og her kan du finne relevant informasjon om hva som er fokusområder de kommende årene.

I tillegg til plandokumentene Verdiskapingsplan 2023-2032 og Handlingsprogram 2023-2024 finner du en rekke nyttige linker for verdiskapere i Bindal og hele handlingsprogrammet fordelt etter tematiltak og handlinger.

Verdiskapingsplanen og det første handlingsprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 28. september 2023.

 

Portalen finner du her; Verdiskaping i Bindal

Artikkelliste