Kontaktinformasjon

Telefon 750 32 500  

Publikumsmottaket er åpent mellom kl. 08.00 - kl. 15.45 ( til kl. 15.00 i perioden 15.mai-15.september). 
Epost:  postmottak@bindal.kommune.no 

Finn ansatte

Besøksadresse: Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk 

Postadresse: Bindal kommune, Rådhuset, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK

Bankkonto: 4651 07 01224                                  Organisasjonsnummer: 964 983 380