Kontaktinformasjon

Telefon 750 32 500  

Publikumsmottaket med sentralbord er åpent mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. 
Epost:  postmottak@bindal.kommune.no 

Finn ansatte

Besøksadresse: Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk 

Postadresse: Bindal kommune, Rådhuset, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK

Bankkonto: 4651 07 01224                                  Organisasjonsnummer: 964 983 380