Båtsaumen og Menighetsbladet

Her finner du Båtsaumen og Bindal menighetsblad.

I 2019 kommer 6 utgaver, fordelt på februar, april, juni, september, oktober og november.
Frist for stoff til nr 5 er ca 10. oktober: Bladet blir lagt ut på nett ca 17. oktober 2019.
Nr 6 skal ut i slutten av november.

 

 
 

2018

Båtsaumen nr 1-2018 (PDF, 4 MB) Menighetsbladet nr 1-2018 (PDF, 8 MB)
 
Båtsaumen nr 2-2018 (PDF, 7 MB) Menighetsbladet nr 2-2018 (PDF, 5 MB)
Båtsaumen nr 3-2018 (PDF, 10 MB) Menighetsbladet nr 3-2018 (PDF, 6 MB)

 

 

 

2017

 


2016

Båtsaumen nr 1-2016 (PDF, 2 MB)

 

2015

 
Båtsaumen nr 2-2015 (PDF, 2 MB) Menighetsbladet nr 2-2015 (PDF, 2 MB)
 

 

Menighetsbladet nr 3-2015 (PDF, 3 MB)

 

 

 

 


2014

 
Båtsaumen nr 1-2014 (PDF, 7 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Båtsaumen nr 1-2013 (PDF, 6 MB) Menighetsbladet nr 1-2013 (PDF, 7 MB)
Båtsaumen nr 2-2013 (PDF, 7 MB) Menighetsbladet nr 2-2013 (PDF, 5 MB)
Båtsaumen nr 3-2013 (PDF, 3 MB) Menighetsbladet nr 3-2013 (PDF, 3 MB)
Båtsaumen nr 4-2013 (PDF, 7 MB) Menigehtsbladet nr 4-2013 (PDF, 5 MB)
Båtsaumen nr 5-2013 (PDF, 5 MB) Menighetsbladet nr 5-2013 (PDF, 4 MB)

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2010

 
Båtsaumen nr 1-2010 (PDF, 4 MB)

 

Menighetsbladet nr 2-2010 (PDF, 2 MB)

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

2008

 

2007

2006

 

 

 

2005

 

 

 

 

2004

 


2003

 
 

 

 

2002

 

 

 

2001

 


2000

 

 

Båtsaumen ble fra starten av gitt ut i samme hefte som Menighetsbladet. Det første fellesnummeret kom høsten 2000.