Legetjenesten i Bindal

 .

Sommeren 2021

Bindal legekontor avvikler sommerferie i perioden 30. juni til 29. august og vil i denne perioden prioritere øyeblikkelig hjelp og ikke vanlige konsultasjoner. 
Alle henvendelser blir vurdert om de kan vente til over ferieperioden og vi er tilbake til normal drift.

 

Bindal kommune driver et eget legekontor og har egen legevakt. Kontoret ligger i rådhuset på Terråk, men har egen inngang og venteværelse.  

Telefonen er åpen fra kl. 08.00-11.30 og 12.30-14.45. Telefon 75 03 25 60.

Ved behov for legevakt ring: 116 117

Ved øyeblikkelig hjelp ring: 113

 

I forbindelse med nytt datasystem, så avvikles Helserespons den 15.04.21 Det blir da ikke mulighet å bruke appen, eller sende SMS til 2097.

Du kan bestille time/resepter hos Bindal legekontor gjennom Pasientsky hos Hove Total. Bruk denne lenken for å logge inn på pasientportalen:  https://my.pasientsky.no/no/

Man kan også bestille time/resept gjennom Patientsky-app. Bruk denne lenken for å lese mer om hvordan man enkelt kan laste ned appen:  https:https://help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-appen//help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-appen

NB - for å sende oss melding/bestille timer eller resept i appen, bruk valget "Annen henvendelse". Valget som heter "bestill time" gjelder online booking, og dette er vi ikke i gang med foreløpig. 

For å kunne sende meldinger til Bindal legekontor, må du logge inn i pasientportalen eller i appen, og du vil da kunne motta varsler på e-post, sms og i appen.

Vi ber alle som ønsker å bestille medisiner først sjekke med apoteket eller gå inn på helsenorge.no for å kontrollere hvor mange uttak som er igjen på resepten før dere tar kontakt med legekontoret.

For sykmelding, forskrivning av vanedannende legemidler (sovemedisin, beroligende, smertestillende) og ulike attester, må det bestilles time hos fastlegen.

Trenger du legevakt ringer du 116117. Ved bruk for øyeblikkelig hjelp ringer du 113.

 

Kommunen har fire faste legehjemler, som alle er tilgjengelige gjennom fastlegeordningen. For tiden er en stilling ubesatt.

Ønsker du å bytte fastlege kan det gjøres  her.