Legetjenesten i Bindal

Bindal kommunen driver et eget legekontor og har egen legevakt. Kontoret ligger i rådhuset på Terråk, men har egen inngang og venteværelse. Ordinær timebestilling kan gjøres på telefon 750 32 560 mellom 0800 -1200 og 1300-1500 mandag - fredag. Kommunen arbeider med å opprette digital timebestilling.

Trenger du legevakt ringer du 116117. Ved bruk for øyeblikkelig hjelp ringer du 113.

Kommunen har fire fast ansatte leger som alle er tilgjengelige gjennom fastlegeordningen. Ønsker du å bytte fastlege kan det gjøres  her.

Legene har telefontid alle hverdager: klokken 08:30 - 09:00 og klokken 11.30 - 12:00 og selve kontoret er åpent for konsultasjoner fra 09:00 til 15:00.

Kontaktinfo

Timebestilling Legekontor
Telefon 75 03 25 60

Adresse
Oldervikveien 5
7980 Terråk