Legetjenesten i Bindal

Bindal kommune driver et eget legekontor og har egen legevakt. Kontoret ligger i rådhuset på Terråk, men har egen inngang og venteværelse.  

Åpningstider
Telefontid er kl. 09.00 – 11.30 og 13.00 – 14.30.
Åpningstid er kl. 08.00 - 15.00.

Ring Bindal legekontor på tlf 75 03 25 60.

Vi oppfordre alle som kan til å bruke Pasientsky, app eller nettside www.pasientsky.no, for reseptbestilling, bestilling av time fram i tid og andre henvendelser som ikke haster.

Ved akutte hendelser ring 113.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 116 117.

E-post: bindal.legekontor@bindal.nhn.no.

Du kan bestille time/resepter hos Bindal legekontor gjennom Pasientsky. Bruk denne lenken for å logge inn på pasientportalen:  https://my.pasientsky.no/no/

 

Man kan også bestille time/resepter gjennom Patientsky-app. Bruk denne lenken for å lese mer om hvordan man enkelt kan laste ned appen:  https:https://help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-appen//help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-appen

 

For å kunne sende meldinger til Bindal legekontor, må du logge inn i pasientportalen eller i appen.

Vi ber alle som ønsker å bestille medisiner først sjekke med apoteket eller gå inn på helsenorge.no for å kontrollere hvor mange uttak som er igjen på resepten før dere tar kontakt med legekontoret.

For sykmelding, forskrivning av vanedannende legemidler (sovemedisin, beroligende, smertestillende) og ulike attester, må det bestilles time hos fastlegen. 

Kommunen har fire faste legehjemler, som alle er tilgjengelige gjennom fastlegeordningen.

Ønsker du å bytte fastlege kan det gjøres her.