Legetjenesten i Bindal

Bindal kommunen driver et eget legekontor og har egen legevakt. Kontoret ligger i rådhuset på Terråk, men har egen inngang og venteværelse.  

Telefonen er åpen fra kl. 08.00-11.30 og 12.30-15.00. Telefon 75 03 25 60.

Vi har digital timebestilling og oppfordrer til å ta i bruk SMS- tjenesten på http://www.bindallegekontor.no/ for timebestilling og fornyelse av resepter.

Vi ber alle som ønsker å bestille medisiner først sjekke med apoteket eller gå inn på helsenorge.no for å kontrollere hvor mange uttak som er igjen på resepten før dere tar kontakt med legekontoret.

For sykmelding, forskrivning av vanedannende legemidler (sovemedisin, beroligende, smertestillende) og ulike attester, må det bestilles time hos fastlegen.

Trenger du legevakt ringer du 116117. Ved bruk for øyeblikkelig hjelp ringer du 113.

Kommunen har fire fast ansatte leger som alle er tilgjengelige gjennom fastlegeordningen. Ønsker du å bytte fastlege kan det gjøres  her.

Bestille time
Du kan bestille time, få ordnet resepter eller gjøre andre henvendelser på denne nettsiden:
https://www.bindallegekontor.no

Her finner du også lenker til å endre fastlege og sende meldinger til legen på en trygg måte ved hjelp av PasientPost.

Du kan også laste ned appen HelseRespons til din smarttelefon for å gjøre det samme.