Legetjenesten i Bindal

Faglig ansvarlig: Kommuneoverlege Trond Iversen
E-post: trond.iversen@bindal.kommune.no
Tlf:
 95186988

Om Bindal legekontor  

Bindal legekontor har fire fastleger. Legene jobber i såkalt nordsjøturnus der hver lege har en arbeidsuke på kontoret per måned. I de ukene hvor de ikke er på kontoret har de avsatt tid til elektronisk konsultasjon og telefonkonsultasjon med pasienter på fastlegelisten.

Fra 010923 har Bindal følgende fire fastleger ansatt; Rut Sæther, Stian Holmvik, Jonas Woll Jørandli og Valdemar Vea Iversen. Hver fastlege har 435 pasienter på sin liste. I tillegg til fastlegene har kontoret en LIS1 lege (turnuslege), og en medisinstudent fra Universitetet i Tromsø. Når fastlegen ikke har ledig tid eller ikke er til stede på kontoret, kan du bli behandlet av en lege som ikke er din fastlege eller av LIS1 legen eller legestudenten. 

Her kan du lese mer om bytte av fastlege; https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege  

Bindal legekontor har tre helsesekretærer, Fra høsten 2023 har kontoret også en sykepleier. Helsesekretærene betjener resepsjonen, gjør administrativt arbeid og drifter laboratorietjenesten. Kontorets sykepleier har egen timebok og har et tett samarbeid  med legene om kontroll og oppfølging av pasienter.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Legekontor
E-post
Telefon 75 03 25 60

Adresse
Oldervikveien 5
7980 Terråk