Egenandeler og frikort

Egenandel på legebesøk kan variere. Enkelte pasienter betaler ikke egenandel. Dette gjelder blant annet barn under 16 år og barn under 18 år i psykiatrien. For noen typer telefonkonsultasjoner kan det påberegnes egenandel på lik linje med oppmøte til time hos lege. Vi oppfordrer alle til å betale på oppmøtedagen. Ved utsendelse av faktura er det med gebyr.

Hvis du ikke møter på time og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr som per i dag er på 186 kr. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Mer informasjon om betaling av helsetjenester finner du her; https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester       

Kontaktinfo

Legekontor
E-post
Telefon 75 03 25 60

Adresse
Oldervikveien 5
7980 Terråk