Aktuelt

  • 21.05.2019 HØRING – KOMMUNALE GEBYRER FOR BINDAL KOMMUNE
    Bindal kommune legger med dette forslag til nye og reviderte kommunale gebyrer ut på høring. Frist for innsending av uttalelsene er 1. juli 2019.
  • 21.05.2019 UNG + GAMMEL = GLAD SOMMER!
    Bindal kommune ved helse- og omsorgsavdelingen har søkt Nordland fylkeskommune om sommerjobbtilskudd for 2019 til ungdom i alderen 14 – 18 år. I den anledning ønsker vi tilbakemelding fra ungdom i...

Hva skjer i Bindal