Aktuelt

  • 21.01.2020 Fylkeshelseundersøkelsen
    Denne uken går det ut forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.
  • 20.01.2020 Ledig stilling: Vikariat - sykepleier
    Ved helse- og omsorgsavdelingen, hjemmetjenesten (bolig) er det ledig 51 % vikariat i stilling som sykepleier med 17 helger pr år, -tiltredelse snarest

Hva skjer i Bindal