Aktuelt

  • 14.06.2021 Regional transportplan
    Helgelandsrådet inviterer til å komme med innspill til Helgelandsrådet sitt arbeid med den kommende Regional transportplan for årene 2022-2033.
  • 11.06.2021 Pedagogisk leder Bindal barnehage avd. Bindalseidet
    Vi søker etter rett person til stilling som pedagogisk leder i 17,11 % ved Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet. 10% av stillingen er fast, mens 7,11% er midlertidig behov for perioden 1.8...

Hva skjer i Bindal

Ingen planlagte hendelser