Kommunestyret har møte torsdag 24. september kl 0900 i Bindalshallen.

Kontrollutvalget har møte mandag 21. september kl 1200 på Bindal rådhus.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg lyser ut midler til holdningsskapende arbeid. Midlene tildeles til bruk andre halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke. Søknadsfristen er 1. oktober

Torsdag 10. september møtes Bindal formannskap på Bindal rådhus kl 15.00.

Vi søker etter rett person til stilling som pedagogisk leder i 80 % ved Bindal barnehages avdeling på Terråk. Stillingen er et vikariat for perioden 15.9.2020 -- 31.7.2021. Søknadsfristen er 9. september 2020.

Kommunens kriseledelse har åpnet hallene i Bindal for fysisk trening fra den 7. september for barn og unge opp til og med 10. klasse. Dette er med forbehold om at smittesituasjonen ikke endrer seg. Det er ikke åpnet for trening for voksne i hallene.

Ved Bindal sykehjem er det ledig 2 x 15 % fast stilling på helg for helsefagarbeider/studenter/helsefagelever, med tiltredelse 14.09.2020. I tillegg er det ved Bindal sykehjem ledig 15 % vikariat i stilling på helg for helsefagarbeider/studenter/helsefagelever, fra 14.09.2020 -- 17.01.2021. Søknadsfristen er 10. september 2020.

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av koronavirusutbruddet, er kommunene tildelt ekstraordinære midler til det kommunale næringsfondet. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av covid-19.  Søknadsfristen er 11. september.

Reguleringsplanforslag for Peacepainting Center i Bindal kommune legges ut til høring. Høringsfristen er 8. september 2020.