Det blir telefonmøte for kommunestyret den 23. april. Innkalling og saksliste vil bli lagt ut her.

Vi minner om at 1. april er søknadsfrist for flere kommunale tilbud. Skal du søke om plass i barnehage, SFO, kulturskolen, eller vil søke om kulturmidler, må søknaden inn nå.

Pga den pågående Covid-19 pandemien er det bestemt at all ordinær tannbehandling skal stanses. Dette gjelder per nå frem til 15. april.

Telenor bygger ut fiberbredbånd i Bindal for tiden. På grunn av koronautbruddet blir arbeidet forsinket.

Kommunestyret har godkjent reguleringsplan for Lilleheilsodden - gnr 13.

Innkallingen er nå lagt ut. Møtene avholdes som telefonmøter.

I forbindelse med virusutbruddet vil det ikke være mulig å oppsøke landbruktjenesten på rådhuset. Ta gjerne kontakt direkte på epost eller telefon. Vi oppfordrer alle til å sende brev og henvendelser til kommunen elektronisk. Inntil videre vil det ikke bli gjennomført befaringer eller møter i regi av landbrukstjenesten.

Har du behov for sosialhjelp, kan du bruke et eget skjema.

Det er ledig vikariat i 70% stilling fra 29. juni til 1. januar 2021, og deretter i 60% fram til 25. mars 2021. Søknadsfristen er 14. april 2020.

Det er nå innført adgangskontroll og besøksstans ved Bindal sykehjem og bofellesskapet.