I hht lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn: Sinkaberg Hansen AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg ved Svaberget / Sagbugta øst for Smilestraumen i Nærøy kommune.

Torsdag 1. november kl 1000 – 1400 og
Torsdag 15. november kl 1000 – 1400

Det blir møte i formannskapet 19. oktober 2018, kl. 12:00, i Bindal rådhus

På grunn av sykdom blir dessverre bygdekinoen idag, 08.10.2018, avlyst.

VEDRØRENDE INNSYN I FORHOLD TIL RESULTAT AV INNSENDT CWD-PRØVE FRA BINDAL KOMMUNE 2018.

Bindal kommunestyre har vedtatt å legge ut forslag til habilitering- og rehabiliteringsplan 2019 - 2029 på høring.

Bindal kommune lyser ut to stillinger. Søknadsfristen er 19. oktober.

Gjeldende trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune (2014 – 2018) skal rulleres. I den forbindelse ønsker vi innspill på gode prosjekter for å øke trafikksikkerheten. Frist for innspill er 22.oktober 2018.

Kontrollutvalget i Bindal har møte mandag 1. oktober, kl.12:00, i Bindal rådhus.