Kommunestyret har møte torsdag 4. februar kl 1800 på Teams.

 

 

Formannskapet har møte på Bindal rådhus torsdag 4. februar kl 1400.

Salmonor søker om forlengelse av eksisterende tillatelse for akvakulturanlegg i Kolsvika. Frist for merknader er 20. februar 2021.

Kommuneoverlegen ber befolkningen unngå å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet.

I forbindelse med utbruddet av britisk koronavariant i Nordre Follo kommune har Statsforvalteren sendt ut pressemelding. Bindal kommune har mottatt pressemelding fra Statsforvalteren i Nordland angående smitteutbruddet i Osloregionen. Statsforvalteren i Nordland anbefaler å unngå reise til disse områdene.

Ved helse- og omsorgsavdelingen, Bindal sykehjem er det ledig 4 x 10% midlertidig stilling som avdelingsvert fra 1.2.2021 – 31.12.2021. Søknadsfristen er 1. februar 2021.

Bindal kommune søker etter logoped i nyopprettet 100 % fast stilling, med tiltredelse 1.august 2021. Logopeden skal arbeide direkte med barn og voksne brukere, og gi veiledning til foresatte, barnehagelærere og lærere i barnehage og skole og eventuelle andre hjelpeinstanser som er involvert i tiltak. Stillingen er underlagt oppvekst og kultursjef. Søknadsfristen er 22. februar 2021.

Torsdag 7. januar ble de 12 første bindalingene vaksinert mot Covid-19.

Bindal kommune vil motta de første dosene med koronavaksine onsdag 6. januar, og tar sikte på å vaksinere de første 10 på Bindal sykehjem torsdag 7. januar.

Hallene i Bindal stenger og ungdomstrinnet holder rødt nivå fram til 18. januar.