NAV Bindal er åpent tirsdag 11. desember kl 1000 - 1400 og fredag 14. desember kl 1000 - 1400.

Bindal kommunestyre har møte i kommunestyresalen på Bindal rådhus på Terråk torsdag 13.desember kl 0900.

Ved Terråk skole er det ledig 100% fast stilling som lærer, med tiltredelse så snart som mulig. Det søkes etter lærer som har godkjent undervisningskompetanse på ungdomstrinnet (8.-10. klasse). Fagønsker er norsk, tysk, IKT og engelsk.

Formannskapets forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 er nå ute til alminnelig ettersyn fram til 12. desember.

Kommunestyret skal behandle sakene i møte den 13. desember.

I perioden 26. november 2018 til 1. juni 2019 kan det bli stans i trafikken i opp til 15 minutter pga sprengningsarbeid på anlegget ved Svaberget. 

NAV Bindal har stengt tirsdag 27.11.2018. Første ordinære åpningstid er torsdag 29.11 kl. 10.-14.00.

 

Her er en forklaring på det som står om eiendomsskatt for 2018 i kravet om kommunale avgifter som nylig er sendt ut.

Kurset starter opp i januar 2019. Ta kontakt med Bindal helsestasjon innen 4. januar.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer lag og foreninger til å søke om tilskudd slik at barn i lavinntektsfamilier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og ferier. Søknadsfristen er 10. desember.