En person i Bindal fikk i forrige uke påvist covid-19. Alle nærkontakter er nå testet og ingen nye personer har fått påvist smitte.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som er benytter tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid". Ønsker du å bidra til å lage tjenester som er lett å forstå og bruke? Vi trenger hjelp fra deg som har brukt tjenesten “redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid" før eller som har rett på det.

En person har testet positivt for covid-19 i Bindal. Alle nærkontakter er satt i smittekarantene. Det er ikke kjent hvilken variant det er.

Sør-Helgeland krisesenter i Brønnøysund har stengt i perioden 5. juli 2021 til og med 1. august 2021.

Sommeren 2021

Bindal legekontor avvikler sommerferie i perioden 30. juni til 29. august og vil i denne perioden ha noe redusert kapasitet.

Bindal viltnemnd har møte onsdag 23. juni kl 1000 på Bindal rådhus.

Helgelandsrådet inviterer til å komme med innspill til Helgelandsrådet sitt arbeid med den kommende Regional transportplan for årene 2022-2033.

Vi søker etter rett person til stilling som pedagogisk leder i 17,11 % ved Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet. 10% av stillingen er fast, mens 7,11% er midlertidig behov for perioden 1.8.2021 -- 31.7.2022.
Søknadsfrist er 22. juni 2021

Ved Terråk skole er det ledig:
80% midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider for perioden 1.8.21 - 31.7.22.
68% vikariat som barne- og ungdomsarbeider for perioden 1.8.21 -- 28.2.22.

Søknadsfrist er 22. juni 2021.

Bindal formannskap vedtok i møte den 02.06.2021, sak 16/21, å legge forslag til reguleringsplan for Solstad kirke, på Holm, med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planarbeidet har som oppgave å tilrettelegge for ny parkeringsplass ved Solstad kirke og gang- og sykkelvei forbi kirka.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK, eller pr. e-post til postmottak@bindal.kommune.no innen 21.07.2021