Formannskapets forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 er nå ute til alminnelig ettersyn fram til 9. desember. Kommunestyret skal behandle sakene i møte den 10. desember.

I Bindal kommune er det ledig 100% fast stilling som helse- og velferdssjef. Søknadsfristen er 5. januar 2021.

Forslag til reguleringsplan for Peacepainting Center ble behandlet av kommunestyret i møte 12. november. Klager må fremsettes skriftlig innen 3 uker.

Viltenheten i kommunen vil fram i tid foreta ettersøk av skadet rådyr rundt Nessahaugen og og på området Terråk generelt.

Kommunestyret gjorde i møte 12. november 2020 vedtak om nytt reglement for delegering.

SinkabergHansen søker om ny lokalitet ved Skjåskjæret, øst for Nordhorsfjord. Frist for merknader er 23. desember 2020.

Administrasjonsutvalget har møte onsdag 25. november kl 0900 på Bindal rådhus.

Bindal formannskap har møte onsdag 25. november på Bindal rådhus.

Bindal kommune er med på en ordning som gjør at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser kan søke om tilskudd til tiltak. Man kan få støtte slik at barn, ungdom og deres familier kan delta i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. Søknadsfristen er 4. desember.  

Rådmannen legger fram sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 til 2024 i kommunestyremøtet i dag, torsdag 12. november.