Bindal kulturskole trenger ny ledende musikkskolelærer. Søknadsfrist 21. august.

Reguleringsplanforslag for Peacepainting Center i Bindal kommune legges ut til høring. Høringsfristen er 8. september 2020.

 

ble vedtatt i kommunestyret 18. juni 2020, og er nå lagt ut.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringsfristen er 16. august 2020.

I Bindal kommune er det ledig 70% vikariat som renholder for perioden 13.8.2020 – 31.12.2020, med mulighet for forlengelse. Arbeidstid er alle ukedager fra kl. 06.00 – 11.30 med arbeidssted for tiden Terråk skole.Søknadsfrist er 27. juli 2020.

Toårig prosjektstilling i Digitale Helgeland. Søknadsfrist 15. august

Det vil bli avholdt møte i Bindal formannskap på Holm Camping, torsdag 2. juli 2020, kl.09:00.

Nå kan du søke om sosialhjelp på nettet.