Sommerjobb for ungdom i Bindal

Søknadsfristen er 15. mai.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte i kommunestyresalen i Bindal rådhus, Terråk, 23.04.2019, kl. 13:00.

Under UNESCOs møte den 11.april i Paris ble Trollfjell Geopark godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark. Trollfjell får dermed UNESCO status i selskap med 150 andre geoparker verden over.

Bindal formannskap har vedtatt å legge ut Kystsoneplan Helgeland - kystsoneplan for Bindal kommune til 3. gangs høring.

 

Det er møte i kommunestyret torsdag 25. april kl 0900 på Bindal rådhus. Formannskapet/fondsstyret har møte samme dag.

Det er innlevert tre valglister i Bindal innen fristen 1. april. Bindals-lista, Bindal arbeiderparti og Bindal senterparti.

Ved Terråk skole er det ledig 3 faste stillinger i 100 % som lærer, med tiltredelse 01.08.2019.
Det søkes etter lærere som har godkjent undervisningskompetanse på ungdomstrinnet (8.-10. klasse). Fagønsker er norsk, tysk, IKT og engelsk.

Her finner du søknadsskjema for barnehage, SFO, kulturskolen og kulturmidler. 

Det er ekstraordinært møte i Bindal formannskap tirsdag 26. mars etter kommunestyrets møte.

Fram til 10. april kan man teste ut hvordan 3D-printere virker.

Kommunestyret kalles inn til ekstraordinært møte tirsdag 26. mars kl 1800 på Bindal rådhus.