Bindal formannskap har møte torsdag 4. juni kl 0900 på Bindal rådhus. Innkallingen er nå tilgjengelig.

Rådhuset vil igjen være åpent i vanlig kontortid kl 0800 – 1500 fra mandag 25. mai.

Bindal folkebibliotek åpner fra tirsdag 26. mai.

UNG + GAMMEL = GLAD SOMMER!
Vi søker ungdom i alderen 13 – 17 år som kan tenke seg å gi eldre på sykehjemmet ekstra livskvalitet i en uke i sommer i perioden 22. juni – 16. august 2020.

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfristen er 1.september.

Vi søker etter rette personer til stillingene som fagarbeider (barne- og ungdomsarbeider)/assistent ved Bindal barnehages avdeling på Terråk og på Kjella. 

Søknadsfristen er 29. mai 2020.

Vi søker etter pedagogisk leder i 27 % ved Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet. 10% av stillingen er fast, mens resterende er vikariat for perioden 1.8.2020 – 31.7.2021. Søknadsfristen er 29.05.2020.

På gjenvinningsstasjonene gjelder følgende:

  • Hold avstand til andre i henhold til retningslinjer fra myndighetene
  • Våre ansatte kan kun veilede, ikke hjelpe til med å bære

Et annerledes program også i Bindal på nasjonaldagen i år. Noe av det som skjer kan du bare oppleve på nettet. Her har du noe av det som skjer.

Nå åpner vi for besøkende på sykehjemmet og i bofellesskapene. Nå blir det godt å kunne treffes igjen. Men det er viktig at smittevernrutinene følges.