Bindal kommune har avtale om å disponere forsamlingshuset Toppen fram til Terråk skole er ferdig ombygd i 2019. Grupper som ønsker å avtale tid for bruk av Toppen kan kontakte kommunen. 

Bindal barnehage har ledige stilling fra 1.8.2018 (med forbehold om endringer):  Fagarbeider/assistent, fast 26,67 % stilling. Stillingen er for tiden knyttet til Bindal barnehages avdeling på Kjella. Søknadsfrist er 29. juni 2018.

Ledig stilling: Lærer i kulturskolen, midlertidig stilling 20 % for skoleåret 2018/2019. Ønsket fagområde er piano. Søknadsfrist 21. juni.

Bindal kommunestyre har møte på Bindal rådhus kl 0900 torsdag 21. juni. Møteinnkallingen er lagt ut.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus mandag 18. juni kl 1300 på møterom Heilhornet.

Sakslisten er nå lagt ut.

 

Det er ledig 20% midlertidig stilling som assistent på Bindal sykehjem, avdeling kjøkken, med arbeid 23 helger pr år ledig fra 13.08.2018 – 31.12.2018. Det er mulighet til fast tilsetting. Søknadsfristen er 22. juni 2018.

Bindal kraftlag melder at det pga. nødvendig vedlikeholdsarbeid på høyspenningsnettet vil bli utkobling av strømmen onsdag 13.juni kl.01.00 – 04.00. Utkoblingen berører alle transformatorkretser fra Årsandøy - Fuglstad, samt kretsene Horsberg, Alsli, Hjartøya, Hildringen, Reppa og Øksningøy.

Revisjon av økonomiplan for 2019/2021, formannskapssak 24/18, er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset.

Ledige stillinger, oppvekst- og kulturavdelingen:

100 % vikariat som lærer i norsk for fremmedspråklige, spesialpedagogikk og mulig kontaktlærer.

70 % vikariat som lærer i norsk for fremmedspråklige.

100 % vikariat som lærer. 

80 % vikariat som assistent/fagarbeider på skole og SFO.

Bindal formannskap og fondsstyre har møte kl 0900 torsdag 7. juni på Bindal rådhus.