Vaksinasjon vil skje på helsestasjonen, uten timebestilling:
Torsdag 25. august kl. 10.00 – 14.00
Mandag 5. september kl. 10.00 – 14.00
Torsdag 22. september kl. 10.00 – 14.00
Fredag 30. september kl. 10.00 – 14.00

Tirsdag 06.09.2022 kl.19.00 Kjella skole, gymsal.
Mandag 12.09.2022 kl. 19.00 Bindalseidet skole, hallen.
Torsdag 15.09.2022 kl.19.00 Terråk skole, amfiet.

Det er ledig stilling som plan- og ressurssjef. Søknadsfristen er 14. september 2022.

Det blir budsjettdugnad i Bindalshallen tirsdag 23. august kl 0900. Kommunestyret skal også behandle en sak i møtet.

 

Bindal legekontor har redusert kapasitet i sommer pga ferieavvikling

Bindal formannskap legger forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 ut til offentlig ettersyn og høring med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14. Høringsfrist settes til 30.09.2022.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir tilskudd til tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken. Tilskuddene tildeles andre halvår i 2022, og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø, kan søke.

Ved helse- og omsorgsavdelingen, for tiden hjemmetjenesten (bolig) er det ledig 100 % fast stilling som vernepleier. Tiltredelse 01.09.2022. Søknadsfristen er 8. august 2022.

Ved helse- og omsorgsavdelingen, hjemmetjenesten (bolig) er det ledig to stillinger: 
50 % fast stilling som helsefagarbeider med 17 helger pr år, med tiltredelse 01.09.2022 
30 % fast stilling som helsefagarbeider med 17 helger pr år, med tiltredelse 01.09.22. Søknadsfristen er 8. august 2022.
 

I Bindal kommune er det ledig 32% fast stilling som renholder, med arbeidssted Ivarhaugveien bo og aktivitetssenter og Parkveien. Søknadsfristen er 8. august 2022.