Bindal biklinikk bemannes for tiden enkelte dager for tannbehandling av prioritert klientell

Torsdag 27. februar er det møte i Bindal kommmunestyre. Innkallingen er nå lagt ut.

Kontrollutvalget har møte mandag 2. mars kl 1200 på Bindal rådhus. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte tirsdag 25. februar kl 1000 på Bindal rådhus.

 Helsestasjon for ungdom er åpent onsdag 12.02. og onsdag 19.02. kl 14.30 - 16.00.

Trollfjell Geopark søker prosjektleder med fagansvar for ett års engasjement, med mulighet for forlengelse. Vi søker en engasjert medarbeider med geologi/geofaglig bakgrunn og med interesse for formidling av geologi og naturhistorie.

Det er søknadsfrist 10. mars for å søke på Nordland fylkeskommunes trafikksikkerhetsmidler.

Denne uken går det ut forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

Bindal formannskap har møte onsdag 22. januar kl 1500 på Bindal rådhus

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for gnr. 12, bnr. 1 i Bindal kommune. Peacepainting Centre AS er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Peacepainting Center på Guldvikhaugen i Bindal kommune.