Bindal frivilligsentral i samarbeid med Bindal kommune kan bidra med en matkasse med noe godt i, til dere som trenger litt ekstra til jul.

Kontrollutvalget i Bindal kommune har møte mandag 22. november kl 1200 - 1500 på Bindal rådhus.

Terråk:               tirsdag 2. november 2021
Bindalseidet:     onsdag 3. november 2021
Kjella:                onsdag 10. november 2021

Fredag 22. oktober vil legekontoret holde stengt fra kl 1130 og ut arbeidsdagen pga møte. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Bindal folkebibliotek har tre av bøkene til årets vinner.

Torsdag 14. oktober er det møter i formannskap, fondsstyre og administrasjonsutvalg på Bindal rådhus.

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Fristen er 1. desember 2021.

Sametinget lyser ut tilskuddsmidler for freda samiske kulturminner og kulturmiljøer. Søknadsfrist er 1.november 2021.

Fredag 1. oktober var det offisiell åpning av Ivarhaugveien 3 og Parkveien 2 på Bindalseidet.