Innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet torsdag 23. april er nå lagt ut.

Ved Terråk skole søkes det etter 165 % vikariat som lærer for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.
Søknadsfristen er 1. mai 2020.

Frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren får mulighet til å søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Dersom du er interessert i å bli meddommer selv eller vil foreslå andre, kan du sende en henvendelse til Bindal kommune der du fremmer forslaget ditt. Fristen er 8. mai 2020.

Bindal kommune ønsker alle innbyggere en god påske, om enn på en annerledes måte enn vanlig.

Les vår påskehilsen her.

Det blir telefonmøte for kommunestyret den 23. april. Innkalling og saksliste vil bli lagt ut her.

Vi minner om at 1. april er søknadsfrist for flere kommunale tilbud. Skal du søke om plass i barnehage, SFO, kulturskolen, eller vil søke om kulturmidler, må søknaden inn nå.

Pga den pågående Covid-19 pandemien er det bestemt at all ordinær tannbehandling skal stanses. Dette gjelder per nå frem til 15. april.

Telenor bygger ut fiberbredbånd i Bindal for tiden. På grunn av koronautbruddet blir arbeidet forsinket.