Bindal kommunestyret har vedtatt Integreringsplan for 2020-2026 for Bindal kommune.

Det er nå fordelt faste treningstider for hallen ved Terråk skole. Grupper som har fått tildelt tid kan begynne å trene i hallen. Styrkerommet er ennå ikke klart, men skal ryddes innen utgangen av november.

Båtsaumen for oktober 2019 er nå lagt ut. Menighetsbladet kommer senere denne uken.

Bindal kommunestyre har i møte 20. juni 2019, sak 62/19, vedtatt kommunedelplan for kystsonen i Bindal kommune, Kystplan Helgeland.

Torsdag 17. oktober er det møte i Bindal formannskap.

Bindal kommunestyre har møte torsdag 24. oktober på Bindal rådhus. Her er innkallingen med saksliste.

Vaksinasjon vil foregå på Bindal helsestasjon tirsdag 15.oktober og torsdag 24.oktober kl.1000-1400.

Ved hjemmetjenesten er det ledig 30 % vikariat som hjemmehjelp, med tiltredelse snarest og varighet til 19.01.2020. Søknadsfrist 10. oktober.

Søknadsfristen er 15. oktober 2019. I Bindal kommune er det ledig 50% fast stilling som renholder, med arbeidssted Bindal sykehjem. Arbeidstid tre dager i uken

Bindal kommunestyre har møte torsdag 26. september på Bindal rådhus. Her er innkallingen med saksliste.