Fredag 9. desember er det nye sjanse for å få vaksine, både mot sesonginfluensa og korona. 
Kom til Bindal rådhus mellom kl 1000 og 1400.

Statsforvalteren i Nordland har sendt ut på høring verneplan for Horsbergvatnet naturreservat i Bindal. Frist 25. januar 2023.

Bindal legekontor tar i bruk HelseNorge for elektronisk kommunikasjon fra 1. desember 2022. Pasientsky-appen vil fungere ut året. 

Det er møter i administrasjonsutvalget, formannskapet og fondsstyret onsdag 30. november på Bindal rådhus.

Kontrollutvalget har møte mandag 28. november kl 1200 på Bindal rådhus.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte mandag28. november 2022, kl. 09:30 på Bindal helsetun.

Søndag 20. november markeres FNs minnedag for trafikkofre. Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene blir gjennomført for å minnes de som har omkommet, og de skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.

Fredag 25. november er det mulighet for å få vaksine på Bindal rådhus. Du kan få vaksine mot korona og sesonginfluensa.

Kommunestyremøte i Bindal har møte torsdag 17. november.