Ved Bindal sykehjem, kjøkkenavdelingen, er det behov for tilkallingsvikar som assistent/kokk ved sykdom, ferie og permisjoner. For sommeren er det behov for vikarer i perioden 20.6 -- 14.8.2022

Bindal kommune søker vernepleier. Søknadsfristen er 25. april 2022.

I uke 13 var det 4 nye tilfeller av koronasmitte som er registrert av Bindal legekontor.

Bindal kommune har følgende ordninger:

- Nedskriving av studiegjeld.
- Delfinansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og studenter.
Frist 15. mai 2022.

Bindal kommune ved helse- og omsorgsavdelingen har fra Nordland fylkeskommune fått tildelt sommerjobbtilskudd for 2022.  Dette gjelder for ungdom i alderen 13 - 17 år.

Bindal kommune tilbyr sommerjobb for skoleungdom. Ungdom som fyller 17 år i søknadsåret, har førsteprioritet. Dersom det er få søkere kan det gis tilbud om jobb også til ungdom som fyller 16 år og 18 år. Det gis tilbud om 2 uker sommerjobb pr. søker. Varigheten kan forlenges til 3 uker dersom det er få søkere. Søknadsfrist er 22. april.

Ungdom mellom 16 og 18 år tilbys sommerjobb.

Bindal kommune har ledig stilling som fagkonsulent innen landbruk i 100% stilling ved plan- og utviklingssektoren. Søknadsfristen er 19. april.

Flyktninger fra Ukraina som bor i private hjem bes om å registrere seg.