Velkommen til kulturskolen i Bindal 

Vi er nå ferdig med hovedopptaket for skoleåret 2021-2022 - og avventer eventuelle tilbakemeldinger på det.

Dersom vi har plass til flere, åpner vi for suppleringsopptak i august.

Ta gjerne kontakt, om du har spørsmål eller annet! :-)

 

Bindal kulturskole - Klikk for stort bilde 

Vår visjon er: "Kulturskole for fremtiden!"

  • Vi ønsker at alle som vil skal få plass i kulturskolen.
  • Vi ønsker å ha et så bredt undervisningstilbud innenfor ulike kulturfag som mulig.
  • Vi ønsker å være en sentral kulturaktør i Bindal kommune.
  • Vi ønsker å være ressurssenter for skolene, frivilligheten og kommunen for øvrig.
  • Vi ønsker fokus på lokalkultur.
  • Vi ønsker å bidra til å skape trivsel og vekst i Bindal kommune.

Kontakt kulturskolen.

Kontaktinfo

Øyvind Nordstrand
Ledende kulturskolelærer
E-post
Mobil 928 64 723
Siv Anita Myhre
Oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 482 04 390