Vilkår

Hos oss får du muligheten til å lære deg å spille et instrument, synge, spille sammen i band, danse, være med i teatergruppe eller synge i kor.

Vi håper du leser gjennom vår folder, og krysser av for ønsket aktivitet. Våre aktiviteter er rettet mot barn og unge, voksne kan også søke.

For å være elev på instrumentalopplæring må du disponere et instrument. Korpsinstrument får du kanskje låne av et korps i nærheten. Du trenger ikke være medlem i et korps for å være elev hos oss.

Påmelding til kulturskolen er bindende for ett skoleår. Hvis man likevel ønsker å slutte, må utmelding skje skriftlig.  Undervisningen følger skoleruta i kommunen. Fravær skal helst meldes til læreren så tidlig som mulig.

Alle elever, også de som har plass dette skoleåret, må søke for neste skoleår. Vi kan ikke love at alle tilbudene her kan gjennomføres. Det avhenger av antall søkere og hvilke lærerkrefter vi får.

Vilkår
Et skoleår består av to semester, og du får krav om betaling to ganger i løpet av skoleåret. Vi gir søskenmoderasjon på 50%. Du må fylle ut de nødvendige feltene i påmeldingsskjemaet for å få moderasjon.

Årshjul
Her ser du en oversikt over kulturskolens aktiviteter gjennom året.

Priser
For skoleåret 2019/2020 koster det kr 1.300,- pr halvår. (Søskenmoderasjon 50 % rabatt på full pris.)

 

Her er prisene som gjelder fra 01.08.2019:

Sats

Brukerbetaling pr. halvår for elever

(Søskenmoderasjon 50 % rabatt på full pris)

(Moderasjon på instrument nr. 2 er 50 % rabatt på full pris)

1.300-

Brukerbetaling pr. halvår for voksne

1.500,-

Dirigenttjeneste kor/korps pr. uketime/år

12.500,-

Lyd- og lysutstyr

Avtales særskilt