Vilkår


Bindal kulturskole - Klikk for stort bilde 

VÅRE VILKÅR:
Hos oss får du muligheten til å lære og utvikle deg i å spille et, synge, spille og synge sammen med andre, og få opplæring innenfor etterhvert flere andre ulike disipliner innenfor kulturlivet.

Våre aktiviteter og vår undervisning er primært rettet mot barn og unge bosatt i Bindal kommune, voksne kan også søke.

For å være elev på instrumentalopplæring må du disponere et instrument, slik at du har mulighet til noe øving utenom undervisningstiden. Korpsinstrument får du kanskje låne av et korps i nærheten. Du trenger ikke være medlem i et korps for å være elev hos oss.

NB: Påmelding til kulturskolen er bindende for ett skoleår. Hvis man likevel ønsker å slutte, må utmelding skje i tråd med våre vedtekter som du finner her!

Undervisningen følger skoleruta i kommunen. Fravær meldes til læreren så tidlig som mulig.

Alle elever som har plass inneværende skoleår kan reregistrere seg innen 30. april for å beholde sin elevplass. Andre/nye søkere tas opp så langt vi har plass - og søknadsportalen for neste skoleår åpnes ca 1. mai. 

Vi kan ikke love at alle tilbudene her kan gjennomføres. Det avhenger av antall søkere og hvilke lærerkrefter vi får. Men vi jobber med å få på plass flere ulike tilbud som er i tråd med tida vi lever i, og menneskene som bor i kommunen vår i dag! 

Vilkår
Et skoleår består av to semester, og du får krav om betaling to ganger i løpet av skoleåret. Vi gir søskenmoderasjon på 50%. Du må fylle ut de nødvendige feltene i påmeldingsskjemaet for å få moderasjon.

Priser

Her er prisene som gjelder fra 01.01.2021:

Sats

Brukerbetaling pr. halvår for elever

(Søskenmoderasjon 50 % rabatt på full pris)

(Moderasjon på instrument nr. 2 er 50 % rabatt på full pris)

1.300-

Brukerbetaling pr. halvår for voksne

1.500,-

Dirigenttjeneste kor/korps pr. uketime/år

12.500,-

Lyd- og lysutstyr

Avtales særskilt

Kontaktinfo

Siv Anita Myhre
Oppvekst- og kultursjef
E-post