Voksenopplæring

Bindal kommune gjennomfører den voksenopplæringen kommunen har ansvar for etter Introduksjonsloven og Opplæringsloven. Dette omfatter opplæring i norsk og samfunsskunnskap for innvandrere.

Norsk med samfunnskunnskap for innvandrere

Aktuelle tilbud er avhengig av tidligere skolegang:
SPOR 1: Tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang.
SPOR 2: Tilrettelagt for deltakere med en del skolegang fra før.
SPOR 3: Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning.
Det utarbeides individuell opplæringsplan.

Hvem kan delta?

Voksne innvandrere med behov for grunnleggende opplæring i norsk dersom oppholdet i Norge er over 3 måneder.
Deltakere som omfattes av "Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger" har egne rettigheter og plikter i forbindelse med norskopplæringen.

Hva koster det?

For voksenopplæring til innvandrere uten rett og plikt på voksenopplæring koster det kr. 5.000,- pr. halvår for norskundervisning.

Kjøp av tjenester

Bindal voksenopplæring kjøper følgende tjenester fra Nærøysund kommune:

  • Opplæring - 50 timer samfunnskunnskap med tolk og gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven.
  • Grunnskoletilbud for deltakere i Introduksjonsprogrammet.

Samarbeidspartnere

  • Mangfold og kvalifiseringssenteret i Nærøysund kommune
  • Karrieresenteret i Brønnøysund

Kontaktinfo

Kari Lillemark
Rektor
E-post
Telefon 48 17 85 12

Adresse

Sørfjordveien 14
7980 Terråk