Barnevern

1.9.2011 ble Barnevernstjenesten Sør-Helgeland etablert. Dette er en interkommunal barneverntjeneste bestående av kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna og Bindal. Brønnøy er vertskommune.