Bindal barnehage

Bindal barnehage har tre avdelinger som er lokalisert på henholdsvis 
Bindalseidet, Horsfjord og Terråk. 

Barnehagen er organisert med felles styrer, og avdelingsledere for hvert hus.

Kontaktinfo

Arnfinn Hamnes
Styrer
E-post
Telefon 75 03 25 00
Mobil 91 56 20 08

Kart