Fellesinformasjon

I boksene over finner du informasjon som gjelder alle barnehager i Bindal.

Her er en link til en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre: