Fellesinformasjon

I boksene over finner du informasjon som gjelder alle barnehager i Bindal.

Her er en link til en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre:

Kontaktinfo

Arnfinn Hamnes
Styrer
E-post
Telefon 75 03 25 00
Mobil 47 65 80 11