Bedre tverrfaglig innsats

Bedre tverrfaglig innsats er en metode for tidlig innsats og samhandling mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier med behov for støtte.

Stafettloggen er et nytt verktøy i denne oppfølgingen.

Av og til kan hverdagen bli vanskelig. Hjelp og støtte fra noen kan da være det du trenger. Så her kommer vi – kommunene i BYN’ (Bindal og Ytre Namdal) – med noe nytt til deg og dine: En personlig digital loggbok og en stafettholder/ fagperson som kan følge deg og barnet ditt gjennom ulike tjenester så lenge behovet er der.

Les mer på https://www.bindal.kommune.no/bti-bindal/