Priser barnehage

Barnehagesatser fra 01.01.2023

    5 dg/u 4 dg/u 3 dg/u 2 dg/u
Satser ordinært tilbud, 11. mndr. Kost 350,- 280,- 210,- 140,-
  Opphold 3.000,- 2.400,- 1.800,- 1.200,-
  Totalt 3.350,- 2.680,- 2.010,- 1.340,-
Tilleggsdag koster kr 500,-          

 

Søskenmoderasjon for andre barn er 30 %. For tredje barn (eller flere) er denne 50 %.
Moderasjonen regnes av barnet / barna med kortest tid eller rimeligste plass.

Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon i foreldrebetalingen etter gjeldende regler.

Lenke til portal for reduksjon i foreldrebetaling av barnehageplass Altinn (difi.no)

Såfremt behandlingen av statsbudsjettet fører til endring i foreslått maksimalpris for barnehageplass, delegeres myndighet til rådmannen slik at kommunens satser justeres i samsvar med dette.

 

Kontaktinfo

Arnfinn Hamnes
Styrer
E-post
Telefon 75 03 25 00
Mobil 47 65 80 11