Her søker du om barnehageplass

Ved søknad om barnehageplass, endringer av plassen eller oppsigelse av plass, skal  denne linken benyttes: Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Frist for søknad til hovedopptak er 1. mars. Nytt barnehageår starter 15. august.