Her søker du om barnehageplass

Ved søknad om barnehageplass, endringer av plassen eller oppsigelse av plass, skal  denne linken benyttes: Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Frist for søknad til hovedopptak er 1. mars. Nytt barnehageår starter 15. august.

NB! Barnehageplassen beholdes fram til skolestart så lenge den ikke sies opp. SFO plassen beholdes ut 2. klasse på Bindalseidet og Kjella, og ut 4. klasse på Terråk så lenge disse ikke sies opp. Ønsker du/dere å gjøre endringer (utvidelser / oppsigelser) av plassen må dette også gjøres inne på søkeportalen.

Kontaktinfo

Arnfinn Hamnes
Styrer
E-post
Telefon 75 03 25 00
Mobil 47 65 80 11