Flyktningarbeid

Bindal kommune har, som følge av krigen i Ukraina, tatt i mot 15 mennesker fra Ukraina i 2022 og vedtatt at 10 flere personer skal få bosted her i 2023.

Alle kommunale tjenester skal bistå våre nye innbyggere som har måttet flykte fra sine hjem, jobber og etablerte liv. Det er opprettet en stilling som integreringskonsulent med koordineringsansvaret. 

Integreringskonsulenten, i samarbeid med andre i kommunen skal:

 - bistå etablering og mottakelse til første leilighet eller hus

 - hjelpe til med etablering, både økonomisk og praktisk i bolig

 - følge opp i hjemmesituasjon etter behov

 - gi nødvendig informasjon om norske forhold generelt og Bindal spesielt

 - hjelpe til meg hverdagsintegrering

 - følge opp introduksjonsprogram for den enkelte flyktning

Bindal kommune kjøper norskopplæring for de mellom 18-55 år, fra voksenopplæringen i Nærøysund, som en del av introduksjonsprogrammet. Vi samarbeider også med NAV og Karrieresenteret i Nordland for å bistå de nye innbyggerne til å kvalifisere seg til jobb eller videre utdanning.

Leder for flyktningarbeidet i Bindal kommune er oppvekst- og kultursjef Per-André Johansen. Integreringskonsulent er May Lene Øren og nås på may.lene.oren@bindal.kommune.no eller jobbtelefon 476 44 854. 

Dersom du har lyst til å være med å bidra med et eller annet, kan du også kontakte Bindal frivilligsentral på epost frivilligsentralen@bindal.kommune.no

Kontaktinfo

May Lene Øren
Integreringskonsulent
E-post
Telefon 47 64 48 54