Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT)

Sør-Helgeland PPT holder til i Brønnøysund, men er en interkommunal tjeneste for Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad, samt Nordland fylkeskommune.

Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i opplæringsloven og barnehageloven.

 

Postadresse: Postboks 317, 8901 Brønnøysund. 
Besøksadresse: Storgt. 51-53, 8900 Brønnøysund
Tlf.: 75 01 82 10
E-post: ppt@sh-region.no


Lenke til PPT

Kontaktinfo

Hilde T. Mørk
PPT-leder Sør-Helgeland
E-post
Telefon 75 01 82 10
Karin Rendal
Kontaktperson for Bindal
E-post
Telefon 90 15 78 69