Her er en forklaring på det som står om eiendomsskatt for 2018 i kravet om kommunale avgifter som nylig er sendt ut.

Kurset starter opp i januar 2019. Ta kontakt med Bindal helsestasjon innen 4. januar.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer lag og foreninger til å søke om tilskudd slik at barn i lavinntektsfamilier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og ferier. Søknadsfristen er 10. desember.

Det er søknadsfrist 15. desember på 100% fast stilling som nærings- og miljøkonsulent i plan- og utviklingsektoren.

Bindal formannskap har møte torsdag 22. november kl 0900 på Bindal rådhus. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 skal behandles.

Bindal kommune har inngått avtale med Telenor om å bygge ut ut bredbånd via fiber på Terråk, Bindalseidet og Helstad.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus onsdag 14. november kl 1300.

Kontrollutvalget i Bindal kommune har møte mandag 26. november kl 1200 på Bindal rådhus.

Her finner du rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, og tiltaksdelen i samfunnsdelen i kommuneplanen.