Bindal kommune lyser med dette ut ledige plasser i barnehage og SFO fra høsten 2021. Søknadsfrist er 1. april 2021.

Innkalling til ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag 9. mars kl. 17:00.

Eiendomsskattelistene for 2021 er nå utlagt til offentlig ettersyn. 

I kommunestyremøtet 25. februar ble prosjektet "Digitale Helgeland" presentert.

Har du lyst på læreplass som helsefagarbeider i Bindal kommune?
Vi har en ledig læreplass innen faget helsefagarbeider fra sommer/høst 2021.

Har du lyst på læreplass som barne- og ungdomsarbeider i Bindal kommune?
Vi har to ledige læreplasser innen barne- og ungdomsarbeiderfaget fra sommer/høst 2021.

Torsdag 25. februar ble tiltaksprisen for 2020 utdelt. Mottakere var Malin Holm Gangstø og Carl Simeon Gangstø.

Søknad om tilskudd til diverse tiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. april 2021.

Dette gjelder bekymringsmeldinger om ELG i boligstrøk/sentrumsnære områder over hele kommunen.