Ledig stilling: Økonomikonsulent, fast 100%.

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest. Søknadsfrist er 19. mai 2019.

Trollfjell UNESCO Global Geopark har plukket ut 18 interessante geosteder på Sør-Helgeland og Leka som kan besøkes denne sesongen

Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke? Folkehelseinstituttet inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. Også innbyggere i Bindal kommune er invitert.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte i kommunestyresalen i Bindal rådhus, Terråk, 23.04.2019, kl. 13:00.

Under UNESCOs møte den 11.april i Paris ble Trollfjell Geopark godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark. Trollfjell får dermed UNESCO status i selskap med 150 andre geoparker verden over.

Bindal formannskap har vedtatt å legge ut Kystsoneplan Helgeland - kystsoneplan for Bindal kommune til 3. gangs høring.

 

Det er møte i kommunestyret torsdag 25. april kl 0900 på Bindal rådhus. Formannskapet/fondsstyret har møte samme dag.

Det er innlevert tre valglister i Bindal innen fristen 1. april. Bindals-lista, Bindal arbeiderparti og Bindal senterparti.

Ved Terråk skole er det ledig 3 faste stillinger i 100 % som lærer, med tiltredelse 01.08.2019.
Det søkes etter lærere som har godkjent undervisningskompetanse på ungdomstrinnet (8.-10. klasse). Fagønsker er norsk, tysk, IKT og engelsk.

Her finner du søknadsskjema for barnehage, SFO, kulturskolen og kulturmidler.