Har du behov for sosialhjelp, kan du bruke et eget skjema.

Det er ledig vikariat i 70% stilling fra 29. juni til 1. januar 2021, og deretter i 60% fram til 25. mars 2021. Søknadsfristen er 14. april 2020.

Det er nå innført adgangskontroll og besøksstans ved Bindal sykehjem og bofellesskapet. 

Informasjon til ansatte i Bindal kommune.

Nordland fylkeskommune stenger sine tannklinikker. Kun akutt behandling tilbys.

Søknadsfrist er 1. april 2020 for plass i barnehage og SFO.

Dette gjelder bekymringsmeldinger om elg i boligstrøk/sentrumsnære områder over hele kommunen.

Bindal kommunes deltidsbrannvesen trenger deg. Søknadsfrist er 27. mars 2020.

Eiendomsskattelistene for 2020 er nå utlagt til offentlig ettersyn.