Kontoret er stengt da personalet er på kurs.

Bindal kommunestyre har møte i Bindalshallen torsdag 18. juni kl 0900.

Det søkes etter tospråklig assistent i 80% stilling for perioden 1.8.2020 – 31.7.2021.
Arbeidsoppgaven blir å arbeide for at tospråklige elever får utviklet både sitt førstespråk (morsmål) og andrespråk (norsk). Det kreves avlagt norskprøve, med norskferdigheter på minimum B2 muntlig.
Det søkes etter assistent i 60% stilling for perioden 1.8.2020 – 31.7.2021.
Søknadsfristen er 24. juni 2020.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte tirsdag 16. juni kl 1000 på Bindal rådhus.

Helsestasjonen i Bindal kommune har ledig 50% fast stilling som helsesykepleier. Tiltredelse 17. august. Søknadsfristen er 26. juni 2020.

Forslaget til valg av meddommere legges ut til høring fram til 17. juni.

Bindal formannskap har møte torsdag 4. juni kl 0900 på Bindal rådhus. Innkallingen er nå tilgjengelig.

Rådhuset vil igjen være åpent i vanlig kontortid kl 0800 – 1500 fra mandag 25. mai.

Bindal folkebibliotek åpner fra tirsdag 26. mai.

UNG + GAMMEL = GLAD SOMMER!
Vi søker ungdom i alderen 13 – 17 år som kan tenke seg å gi eldre på sykehjemmet ekstra livskvalitet i en uke i sommer i perioden 22. juni – 16. august 2020.