Bindal kommunestyre har møte torsdag 12. desember kl 0900 på Bindal rådhus. Innkallingen er nå lagt ut.

I Bindal kommune er det ledig 2 x 100 % fast stilling som sykepleier, arbeidssted for tiden Bindal sykehjem, med tiltredelse 20.01.2020. Søknadsfrist er 20. desember 2019.

I Bindal kommune er det ledig 2 x 14 % fast stilling på helg, arbeidssted for tiden Bindal sykehjem, for studenter innen sykepleie eller vernepleie, med tiltredelse 20.1.2020. Søknadsfrist er 20. desember 2019.

Det er ledig 100% fast stilling stilling som psykiatrisk sykepleier med arbeidssted for tiden i hjemmetjenesten, med tiltredelse 20.01.2020.

Det er søknadsfrist 20. desember.

Fra nyttår avvikles den ordinære telefontiden ved Bindal legekontor. Vi oppfordrer til å ta i bruk SMS-tjenesten på http://www.bindallegekontor.no/ for spørsmål, timebestilling og fornyelse av resepter.

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er nå ute til alminnelig ettersyn fram til 11. desember. Kommunestyret skal behandle sakene i møte den 12. desember.

 

Rådet møtes på Bindal rådhus, Terråk, torsdag 5. desember kl 1000.

Politiet har innført timebestilling for å få utstedt pass.

Har din teatergruppe eller ditt kor planer om å få hjelp av sceneinstruktør Carek til våren?

Formannskapet har møte onsdag 27. november kl 0900 på Bindal rådhus. Innkallingen er nå lagt ut. Budsjett og økonomiplan står på dagsorden.