Ledig stilling: Økonomikonsulent, fast 100%.

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest. Søknadsfrist er 19. mai 2019.

Fredag 28. juni kl 1200 ble den nye dypvannskaia på Terråk åpnet.

I uke 27 vil det kun være mulig å få bestilt pass her onsdag 3. juli.

Fredag 28. juni kl 1200 skal den nye dypvannskaia på Terråk åpnes. Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, skal foreta åpningen.

Plahtes Eiendommer søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Kvernhusfossen kraftverk i Terråkelva. Saken legges ut til offentlig ettersyn fram til 8. september. 

Tirsdag 11. juni ble det markert at Bindal kommune nå er inne som eier og deltaker i Nord-Trøndelag havn Rørvik IKS.

Bindal kommunestyre innkalles til møte torsdag 20. juni kl 0900 på Bindal rådhus. Formannskapet har møte rett etter kommunestyremøtet.

Her finner du sakslista til kommunestyrets møte.

Her er sakslista til formannskapets møte.

Møtet starter med befaring på Brukstomta Næringspark kl. 09:00. Oppmøte på «Medvind
innovasjonsloft.»
Behandling av sakliste starter kl. 10:00 i kommunestyresalen.
Kl. 11:00 Sunniva Live Nicolaisen fra Sparebanken Midt-Norge deler ut gavemidler til
nyhallen.
Regnskapsrapportering 1. tertial v/økonomisjef.
Orientering om framdrift Terråk skole og hall v/plan- og utviklingssjef.
Orientering fra ordføreren.
Sak 64/19 Videre utbygging av fiber i Bindal, vil bli ettersendt eller levert ut i møtet.
Spørretimen.

.

 

Tre valglister er godkjent i Bindal til kommunestyrevalget 2019. Klager med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne listeforslagene må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus mandag 17. juni. Her er innkallingen.

Søknadsfristen er 24. juni 2019.

Fylkesmann Tom Cato Karlsen besøkte Bindal tirsdag 4. juni.