Tirsdag 21. juni er det møte i formannskapet.

 

Det er møte i administrasjonsutvalget tirsdag 21. juni på Bindal rådhus.

Bindal legekontor ønsker å tilsette fastlege i kommunal stilling, med tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist 4. august 2022.

Det er møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre tirsdag 21.06.2022.

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Tirsdag 31. mai kl 1700 er det ekstraordinært kommunestyremøte på Teams.

Røde kors tilbyr gratis ferie til familier med svak økonomi.