Det er nå fordelt faste treningstider for hallen ved Terråk skole. Grupper som har fått tildelt tid kan begynne å trene i hallen. Styrkerommet er ennå ikke klart, men skal ryddes innen utgangen av november.

Båtsaumen for oktober 2019 er nå lagt ut. Menighetsbladet kommer senere denne uken.

Bindal kommunestyre har i møte 20. juni 2019, sak 62/19, vedtatt kommunedelplan for kystsonen i Bindal kommune, Kystplan Helgeland.

Torsdag 17. oktober er det møte i Bindal formannskap.

Bindal kommunestyre har møte torsdag 24. oktober på Bindal rådhus. Her er innkallingen med saksliste.

Vaksinasjon vil foregå på Bindal helsestasjon tirsdag 15.oktober og torsdag 24.oktober kl.1000-1400.

Ved hjemmetjenesten er det ledig 30 % vikariat som hjemmehjelp, med tiltredelse snarest og varighet til 19.01.2020. Søknadsfrist 10. oktober.

Søknadsfristen er 15. oktober 2019. I Bindal kommune er det ledig 50% fast stilling som renholder, med arbeidssted Bindal sykehjem. Arbeidstid tre dager i uken

Bindal kommunestyre har møte torsdag 26. september på Bindal rådhus. Her er innkallingen med saksliste.

Bindal kommune gratulerer Sissel med Håndballforbundets hederspris. Prisen ble delt ut på Håndballregion Nords forum på Stjørdal nå 14.-15. september.