Frist for å sende inn høringssvar er onsdag 1. juni 2022.

Onsdag 25. mai er det møte i formannskapet, fondsstyret og administrasjonsutvalget. 

Det er frist 20. mai for å komme med forslag på kandidater til Bindal kommunes kulturpris.

Mange mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russlands invasjon i februar i år. Denne ekstraordinære situasjonen har gjort det nødvendig å øke kapasiteten for antall flyktninger i Norge, og Formannskapet i Bindal kommune har i den forbindelse fattet vedtak om bosetting av 15 ukrainske flyktninger i 2022

100 % fast stilling som vernepleier ved Terråk skole er ledigTerråk skole ønsker å tilsette vernepleier, med arbeid både i skoletiden og på SFO. Søknadsfrist er 27. mai 2022.

Bindal kommune har ledige stillinger som pedagogiske ledere ved Bindal barnehage fra 01.08.22. Terråk 75%, Kjella 50% og Bindalseidet 10%. Søknadsfrist er 27. mai 2022.

Onsdag 4. mai stenger NAV-kontoret kl 1200 pga kurs.