Det har kommet inn to listeforslag i Bindal innen fristen kl 1200 fredag 31. mars 2023. Bindal Arbeiderparti og Bindal SV har sendt inn forslag.

Søknad fra Mowi om lokalitet Hareodden utenfor Hall/Solstad. 

I samarbeid med ambulansepersonell, arrangerer Bindal helsestasjon førstehjelpskurs for foreldre med barn mellom 0 og 5 år.
Kurset holdes på Bindal rådhus onsdag 19. april kl 1630-1830.

Bindal kulturskole søker ledende kulturskolelærer i 50 % stilling, med tiltredelse 1.august 2023. Søknadsfristen er 14. april 2023.

Legekontoret holdes stengt denne dagen grunnet kurs.

Fredag 3. mars er Bindal folkebibliotek stengt pga overgang til nytt biblioteksystem.

Helse- og omsorgsavdelingen og renhold trenger ferievikarer. Søk innen 15. mars.

Eiendomsskattelistene for 2023 er nå utlagt til offentlig ettersyn.