Bindalshallen

Bindalshallen

Treningstid  

 

Lag og foreninger kan søke om faste treningstider i Bindalshallen.
Søknadsfristen høsten 2020 er mandag 17. august.

Bruk søknadsskjema her.

Bindal idrettsråd skal uttale seg om tildeling av treningstider.

Ved behov for endring i løpet av sesongen skal dette meldes inn på samme søknadsskjema.

Fortsatt restriksjoner på trening i hallene i Bindal

Kommunens kriseledelse har åpnet hallene i Bindal for fysisk trening fra den 7. september for barn og unge opp til og med 10. klasse. Dette er med forbehold om at smittesituasjonen ikke endrer seg. Det er ikke åpnet for trening for voksne i hallene.

Kommunens kriseledelse har åpnet hallene i Bindal for fysisk trening fra den 7. september for barn og unge opp til og med 10. klasse. Dette er med forbehold om at smittesituasjonen ikke endrer seg.

Fra 1. november
Fra 1. november vil det igjen bli mulig å leie kommunale lokaler for møter og arrangementer. Det vil si at Bindalshallen, hallen ved Bindalseidet skole og møterom i disse byggene, og i tillegg på Kjella skole, kan leies til møter og arrangement. Det blir også adgang til å leie kjøkken.  

Fra 1. november åpnes det også for trening for voksne i begge hallene.
Ved håndballkamper og andre konkurranser kan garderober og dusjer brukes.


Se smittevernveileder på Norges Idrettsforbunds nettsider og Helsedirektoratets smitteveileder for idrett.

Se Folkehelseinstituttets veileder for arrangement, samlinger og aktiviteter

Bassengene på Bindalseidet og Terråk åpnes foreløpig ikke utover skoletid.

 

Smittevern
All bruk forutsetter at arrangørene overholder nasjonale retningslinjer for smittevern og veiledere som er utarbeidet for mange forskjellig aktiviteter. Hold avstand, vask hender.

Det er fremdeles grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.


Renhold
Det er laget rutiner for ekstra renhold i lokalene som her er nevnt, i tillegg til ordinært renhold og rydding som gjelder for disse lokalene.

 

Tildelte treningstider fra og med høsten 2020 finner du her:

Google Calendar