Bindalshallen

Bindalshallen

Treningstid  

 

Lag og foreninger kan søke om faste treningstider i Bindalshallen. Søknadsfristen høsten 2020 er mandag 17. august

Bruk søknadsskjema her.

Bindal idrettsråd skal uttale seg om tildeling av treningstider.

Fortsatt restriksjoner på trening i hallene i Bindal

Kommunens kriseledelse har åpnet hallene i Bindal for fysisk trening fra den 7. september for barn og unge opp til og med 10. klasse. Dette er med forbehold om at smittesituasjonen ikke endrer seg. Det er ikke åpnet for trening for voksne i hallene.

Kommunens kriseledelse har åpnet hallene i Bindal for fysisk trening fra den 7. september for barn og unge opp til og med 10. klasse. Dette er med forbehold om at smittesituasjonen ikke endrer seg.

Det er ikke åpnet for trening for voksne i hallene.

Styrkerommet ved Terråk skole er ikke åpnet.

Kor og korps fikk i juni adgang til å øve i hallene, når de følger smittevernregler.

Svømmebassengene ved Bindalseidet og Terråk skoler åpner i september for svømming i skoletida, men vil inntil videre ikke bli åpnet for publikum som folkebad.

 

Krav til arrangørene pga korona høsten 2020
Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i smittevernveilederen for idrett og arrangementer. Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.

Konkurranser innenfor idrettskretsene regnes som arrangement. Covid-19-forskriften åpner for arrangementer med 200 mennesker til stede, i tillegg til ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement. Når det gjelder idrettsarrangement for barn og unge, regnes deltakerne inn i totalantallet på 200. Årsaken er at ved slike arrangementer vil deltagere og publikum ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.
Begrensningen er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt, skriver regjeringen i pressemeldingen som kan leses i sin helhet her.

.

Forslag til treningstider fra og med høsten 2020 finner du her:

Google Calendar