Utleie av lokaler

Les om treningstider og utleie av hallen ved Terråk skole her:

Bygg/anlegg:

 

Rådhuset 
Kantine eller kommunestyresal
Kantine+ kommunestyresal

 

1.300,-
2.000,-

Terråk skole 

(Utleie av kommunale lokaler og utstyr står uendret frem til ny sak 1. tertial 2020.)

Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
Gymsal
Kjøkken
Undervisningsrom
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
Leie av hele skolen (eks. basseng)

 

 

 

6.000,-

2.700,-

2.000,-
1.000,-
500,-
500,-
7.000,-

Bindalseidet skole 
Gymsal inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
Gymsal inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
Gymsal
Kjøkken
Undervisningsrom
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
Leie av hele skolen (eks. basseng)

 

6.000,-

2.700,-
2.000,-
1.000,-
500,-
500,-
7.000,-

Tidl. Kjella skole 
Gymsal
Gymsal inkl. kjøkken
Kjøkken

 

1.000,-
1.500,-
500,-

Eldresenteret, Bindalseidet (Revet)

1.300,-

Bindal sykehjem, Senteret

1.300,-

Bindal barnehager 1.300,-
Bassengene på Bindalseidet og Terråk
Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm pr time
500,-

 

Skader som oppstår på utstyr i leieperioden er leiers ansvar.