Utleie av lokaler

Bygg/anlegg:

 

Rådhuset 
Kantine eller kommunestyresal
Kantine+ kommunestyresal

 

1.300,-
2.000,-

Terråk skole 

Terråk samfunnskjøkken
Terråk samfunnskjøkken, inkl. aula
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)

 

1.000,-
2.000,-
500,-
 

Bindalshallen

Hele hallen (offentlig dansefest)
Hele hallen (konserter, teater og private arr. o.l.)
2/3 av hallen (konserter, teater og private arr. o.l.)
1/3 av hallen (konserter, teater og private arr. o.l.)
Hele hallen (1 fast treningstime til idrett for voksne) *
2/3 av hallen (1 fast treningstime til idrett for voksne) *
1/3 av hallen (1 fast treningstime til idrett for voksne) *
Styrkerom (1 treningstime til idrett for voksne)*

 

8.000,-
6.000,-
3.000,-
2.000,-
100,-

75,-

50,-

100,-

Bindalseidet skole 
Hall inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
Hall inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
Hall (konserter, teater, private arr. o.l)
Hall (1 fast treningstime til idrett for voksne) *
Kjøkken
Undervisningsrom
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
Leie av hele skolen (eks. basseng)6.000,-
2.700,-
2.000,-
75,-
1.000,-
500,-
500,-
7.000,-
 

Tidl. Kjella skole 
Gymsal
Gymsal inkl. kjøkken
Kjøkken

 

1.000,-
1.500,-
500,-

Bindal barnehager 1.300,-
Bassengene på Bindalseidet og Terråk
Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm. (pr. time)
Sesongleie (en time pr. uke)
500,-
2.000,-

* Voksne er personer over 18 år.

Skader som oppstår på utstyr i leieperioden er leiers ansvar.