Utleie av lokaler

Bygg/anlegg:

 

Rådhuset 
Kantine eller kommunestyresal Kantine+ kommunestyresal

 

1.300,-
2.000,-

Terråk skole 
Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
Gymsal
Kjøkken
Undervisningsrom
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
Leie av hele skolen (eks. basseng)

 

6.000,-
2.700,-

 

2.000,-
1.000,-
500,-
500,-
7.000,-

Bindalseidet skole 
Gymsal inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
Gymsal inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l) Gymsal
Kjøkken
Undervisningsrom
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
Leie av hele skolen (eks. basseng)

 

6.000,-
2.700,-
2.000,-
1.000,-
500,-
500,-
7.000,-

Tidl. Kjella skole 
Gymsal
Gymsal inkl. kjøkken
Kjøkken

 

1.000,-
1.500,-
500,-

Eldresenteret, Bindalseidet

1.300,-

Bindal sykehjem, Senteret

1.300,-