Bindalsdagen

Retningslinjer for Bindalsdagen, vedtatt i Bindal formannskap 27.10.14 i sak 74/14.

 

Rammer for arrangementet

Bindalsdagen er et konsept som Bindal kommune bruker for å synliggjøre alt som skjer rundt i kommunen, av kulturliv, næringsliv og annet. Dagen skal virke samlende for befolkningen i kommunen, og skal bidra til å styrke omdømmet til Bindal som et levende samfunn med et rikt kulturliv.

Ideen om Bindalsdagen ble første gang lansert i 2008. Målet var å få til et samlende arrangement for hele Bindal. Det var kommunestyrets medlemmer som var arrangør dette året.

Arrangører:

År

Arrangør

Sted

2008

Kommunestyret

Årsandøy

2011

Nord-Vedstrand aktivitetslag

Holm

2013

Bindalseidet songlag

Bindalseidet

2014

Ungdomslaget Fram og Mon Amour (Karoline Velde og Kenneth Wermundsen)

Helstad og Bangstad

2015

Utkantslaget Optimisten

Horsfjord/Opdal

2017 Åbygda UL og Åbygda IL Åbygda

 

 1. Bindalsdagen skal være et dagsarrangement som er åpent for alle, der lokal kultur, husflid og håndverk stilles ut, og lag og foreninger kan informere om sin virksomhet. I tillegg er det åpent for salg av ulike produkter som passer inn i arrangementets profil.
 1. Det kan være åpent for utstillere også fra andre steder enn Bindal.
 1. Det bør være salg av mat og drikke, gjerne av lokal karakter.
 1. Det bør være familievennlige aktiviteter.
 1. Det kan være et kveldsarrangement, med musikk, dans, revy, konsert eller annet. Det skal ikke selges alkohol med en alkoholprosent over 22. Det er viktig at søknad om skjenkebevilling blir sendt inn i god tid før arrangementet.
 1. Bindalsdagen gjennomføres annethvert år (2015-2017-2019-2021 osv.) i siste delen av august. Det skal legges vekt på geografisk spredning. Tidspunktet for Bindalsdagen må ikke kollidere med andre tradisjonelle arrangement.
 1. Det følger ikke med pengestøtte fra Bindal kommune til gjennomføring av arrangementet.
 1. Bindal kommune deltar med egen stand.
 1. Nord-Vedstrand aktivitetslag har 2 telt som kan lånes vederlagsfritt.
 1. Høsten før Bindalsdagen lyses det ut i Bindal med sikte på å få arrangør til Bindalsdagen.
 1. Administrasjonen beslutter hvem som skal være arrangør av Bindalsdagen.

 

 

 

 

 

 

Bilder fra Bindalsdagen 2015

Bilder fra Bindalsdagen 2014