Kulturprisvinnere

2023 Terje Bøkestad
2022 Kviin
2021 Terje og Mona Årseth
2020 B-Gjengen
2019 Solbjørg Sagmo
2018 Bindalseidet songlag
2017  Adrian Jørgensen
2016  Ungdomslaget Fønix
2015 Arvid Sveli
2014  Jens Christian Berg
2013  Emil Vikestad
2012  Berit Eide
2011 Bindalseidet sanitetsforening
2010  Olav Myrvang
2009  Gro Annie Støvik Lande
2008  Hans Theodor Kveinå
2007  Edgar Bøkestad
2006  Skoleballet ved Terråk skole
2005  Anne-Beate Solvang
2004 Bindalseidet skolemusikk
2003  Terråk idrettslag
2002  Åbygda Ungdomslag
2001  Halvor Kveinå
2000  Jann og Erling Alsli
1999  Anders Karl Botn
1998  Eivind Christensen
1997  Olav Håkon Dybvik
1996  Sissel Sørhøy
1995  Ingulf Aune
1994  Helge Spilling

 

Se bilder av noen av prisvinnerne her.

 

Formannskapet deler ut kulturprisen etter følgende retningslinjer:

1. Bindal kommune ved formannskapet deler ut en "Kulturpris". Prisen deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.

2. Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/lag som har utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.

3. Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller deles. Prisen kan også gis til en forening eller et lag.

4. Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.

5. Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og kultursjefen.

6. Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for innsending av forslag til kandidater.