Lag og foreninger

Tilskuddsportalen

Husk at du kan bruke Tilskuddsportalen for å finne tilskuddsordninger til din forening eller ditt tiltak.

Lag og foreninger i Bindal

Under her ligger en oversikt over foreninger oppdatert pr. våren 2017. Noen opplysninger kan være eldre. Lista blir oppdatert når kommunen mottar melding om endring. Her kan du selv sende inn oppdatering av informasjonen.

Beskriv om dere organiserer voksne eller barn, driver med idrett eller musikk, osv.
Legg inn bankkontonummer hvis laget søker støtte fra kommunen.
Felt merket med * må fylles ut

Navn:

Leder: (k)=kont.person:

Postnr./Poststed

Telefon:   

Epostadr.

Austra Hopp og Sprett

Rønnaug Husby

7982 Bindalseidet

 

 

Bangstad grunneierlag

Velde, Osvald

7980 Terråk

75 03 24 56

 

Bindal Arbeiderparti

Ryan, Venke

7980 Terråk  

 

 

Bindal bygdetuns venner

Harald Danielsen

7980 Terråk

41 62 29 88

 

Bindal Diakoniutvalg

  

 

 

 

Bindal Dysleksiforening

Museth, Bodil

7982 Bindalseidet

75 03 11 34

 

Bindal Fotball

Helstad, Hans Otto

7980 Terråk

95 20 99 73

 

Bindal Frivilligsentral

Lindrupsen. Paula

7980 Terråk

94811116

 

frivillighetssentralen@

bindal.kommune.no

Bindal Høyre

Bjørnli, Petter Arnfinn

7982 Bindalseidet

75 03 12 24

 

Bindal idrettsråd

Fuglstad, Lena

7980 Terråk

90 62 97 27

 

Bindal jeger- og fiskeforening

Lilleheil, Johan

7982 Bindalseidet

75 03 12 12

 

Bindal lokallag av NFPU

Haldorsen, Asle

7980 Terråk

75 03 42 95

 

Bindal Seniordans

Steffenakk, Herdis

7982 Bindalseidet

75 03 13 30

99 7 6 07 90

 

Bindal Senterparti

Brønmo, Dag Christer

7982 Bindalseidet

906 57 373

 

Bindal Skogeierlag

Horsberg, Geir

7982 Bindalseidet

75 03 23 49

 

Bindal SV

Gutvik, Gunnhild

7982 Bindalseidet

47 05 11 35

 

Bindal Sykleklubb

Sommerseth, Eivind

7982 Bindalseidet

97 50 51 69

 eivind@hei.nu

Bindal Venstre

Bøkestad, Magnar

7982 Bindalseidet

993 73 878

magnar@boekestad.no

Bindalseidet båt- og miljøforening

 

7982 Bindalseidet

 

 

Bindalseidet Gammeldansklubb

 

7982 Bindalseidet

 

 

Bindalseidet grunneierlag

 

7982 Bindalseidet

 

 

Bindalseidet misjonshus

Vikestad, Emil

7982 Bindalseidet

75 03 13 89

 

Bindalseidet pensjonistforening

Sagmo, Solbjørg

7982 Bindalseidet

95 87  13 58

 

Bindalseidet sanitetsforening

Heide, Karin

7982 Bindalseidet

75 03 14 25

 

Bindalseidet skolemusikk

Olsen, Siv E.

7982 Bindalseidet

41 41 62 22

 

Bindalseidet songlag

Berg, Jens Christian

7980 Terråk

95831160

 

Bindalseidet ungdomsklubb

 

7982 Bindalseidet

 

 

Bindalseidet velforening

 

7982 Bindalseidet

 

 

Bygdeavisa ”Budstikka”

Eide, Berit

7981 Harangsfjord

75 03 10 34

 

Bøkestad utmarkslag

Bøkestad, Terje

7982 Bindalseidet

99 58 21 69

 

Faragut

Aakvik, Eivind

7980 Terråk

91 73 57 63

 

Fjordheim grendehus

Båtnes, Helge

7981 Harangsfjord

75 03 10 36

 

Furuhaugen Velforening

Sørhøy, Bjørn

7980 Terråk

75 03 40 63

 

Fønix skole- og ungdomskorps

Reppen, Hanne M.

7982 Bindalseidet

 

 

Gutvik skytterlag

Aune, Tor

7982 Bindalseidet

75 03 16 60

 

Harangsfjord Grendelag        

Grete Solvang

7981 Harangsfjord

 

 

Harangsfjord bonde- og småbrukerlag

Eldorsen, Astrid

7981 Harangsfjord

 

 

Hatten 4H

Rønnaug Helstad

7980 Terråk

 

 

Heilhornet skytterlag

Vikestad, Jim

7982 Bindalseidet

90 10 73 20

 

Helstad og Bangstad Vel

Helstad, Rakel

7980 Terråk

97 10 55 01

rakelemelie@yahoo.no

Hollup / Aune Vel

Vollan, Heidi

7982 Bindalseidet

75 03 42 71 

rhea2005@start.no

Horsfjord Bondelag

Horsberg, Eli

7982 Bindalseidet

75 03 23 49

 

Horsfjord velforening

Skillingsås, Anne Britt B.

7982 Bindalseidet

75 03 16 79

 

IL Kula

Thomassen, Martine

7982 Bindalseidet

 

 

IL Kula, Idrettsskolen

Heide, Tove

7982 Bindalseidet

           

 

Indre Bindal Skytterlag

Bangstad, Steinar

7980 Terråk

75 03 24 20

 

Ivarhaugen lekeplass

Åsaune, Eli Heide

7982 Bindalseidet

75 03 14 51

 

Kjella fritidsklubb

Grande, Kjell Eivind

7982 Bindalseidet 

 

 

Kjella helselag

Berg-Hansen, Marianne

7982 Bindalseidet

 

 

Kjella husflidslag

Tangvald, Gunn

7982 Bindalseidet

 

 

Kjella IL

Gutvik, Gunnhild

7982 Bindalseidet

 

 

Koriåa

Busch, Sølvi

7980 Terråk

75 03 41 75

 

Kviin

Dagslott, Hild

7980 Terråk

 

 

Lysfjord utmarkslag

 

7982  Bindalseidet

 

 

Lysfjord Velforening

Storheil, Ann Mari

7982 Bindalseidet

75 03 14 89

 

Nesset huseierforening

Bekkevold, Arne Albert

7980 Terråk

99 55 47 86

 

Nord-Vedstrand aktivitetslag

Hald, Fredrik Angell

7982 Bindalseidet

92251662

 

NHF Bindal

Randi Finvik Haugdal-Sætran

7980 Terråk

95735662

randisetran@hotmail.com

Redningsforeningen SEILEREN  

Skillingsås, Anne Britt B.

7982 Bindalseidet  

75 03 16 79

 

Revygruppa ”Steintoillåt

Aarmo, Jim

7982 Bindalseidet

75 03 43 29

 

Rundingen huseierforening

 

7980 Terråk

 

 

Rødliveien lekeplass

Heide, Siv

7982 Bindalseidet

99 64 58 70

 

Seniordansen Terråk

Brevik, Liv

7980 Terråk

90 54 02 61

 

Stokkvikåsen huseierforening

Pettersen, Geir Inge

7980 Terråk

75 03 43 63

 

Sørfjord helselag

Aarsandøy, Halldis

7980 Terråk

 

 

Terråk båtforening

Busch, Roald

7980 Terråk

75 03 43 30

 

Terråk Helselag

Bangstad, Anita

7980 Terråk

 

 

Terråk Husflidslag

Helstad, Britt

7980 Terråk

99 58 28 98

 

Terråk IL

Trøan, Øystein Vikestad

7980 Terråk

90 51 02 85

 

Terråk jeger og fiskerforening

Solum, Karl-Erik

7980 Terråk

 

 

Terråk pensjonistforening

Brevik, Liv

7980 Terråk

90 54 02 61

 

Terråk skolemusikk

Plahte, Linda

7980 Terråk

 942 02 122

 

Terråk velforening

Kjølstad, Bodil

7980 Terråk

90 58 64 25

 

Toppen forsamlingshus AL

Skogseth, Linda

7980 Terråk

 

 

Toppen huseierforening

Sørhegge, Inge

7980 Terråk

75 03 41 17

 

UL Fram

Helstad, Hans Otto

7980 Terråk

95209973

hotto4@hotmail.com

UL Framsteg

Pedersen, Magne

7980 Terråk

 

 

UL Fremskridt

Bekkavik, Arnstein

7982 Bindalseidet

95974490

 

UL Fønix

Vollan, Heidi

7982 Bindalseidet

99 69 76 01

 

Åbygda bondelag

Nilssen, Harald

7980 Terråk

 

 

Åbygda IL

Fuglstad, Lena

7980 Terråk

90 62 97 27

 

Åbygda UL

Myrvang, Torny

7980 Terråk

99374130

 

Årsandøy Vel

Nygård, Solbjørg

7980 Terråk

99 53 66 49