Lag og foreninger

Tilskuddsportalen

Husk at du kan bruke Tilskuddsportalen for å finne tilskuddsordninger til din forening eller ditt tiltak.

 

Lag og foreninger i Bindal

Under her ligger en oversikt over foreninger oppdatert pr. våren 2018. Noen opplysninger kan være eldre. Lista blir oppdatert når kommunen mottar melding om endring. 

Navn:

Leder: (k)=kont.person:

Postnr./Poststed

Telefon:   

E-postadresse:

Bangstad grunneierlag

Bangstad, Roger

Syveien 11,
7980 Terråk

91136556

rogerbangstad@yahoo.no

Bindal Arbeiderparti

Ryan, Venke

7980 Terråk  

 

 

         

Bindal bygdetuns venner

Otervik, Eva

7980 Terråk

 

 

Bindal Diakoniutvalg

  

 

 

 

Bindal Dysleksiforening

Museth, Bodil

7982 Bindalseidet

75 03 11 34

 

Bindal Fotball

Helstad, Hans Otto

7980 Terråk

952 09 9 73

 

Bindal Frivilligsentral

Lindrupsen. Paula

7980 Terråk

948 11 116

 

frivilligsentralen@bindal.kommune.no

Bindal hundeklubb

 

Vikestad, Anette 7980 Terråk    

Bindal Høyre

Bjørnli, Petter Arnfinn

7982 Bindalseidet

75 03 12 24

 

Bindal idrettsråd

Edvardsen, Trond Audun Granli

7982 Bindalseidet

482 943 55

 

Bindal lokallag av NFPU

Haldorsen, Asle

7980 Terråk

75 03 42 95

 

Bindal Seniordans

Steffenakk, Herdis

7982 Bindalseidet

75 03 13 30

997 60 790

 

Bindal Senterparti

Brønmo, Dag Christer

7982 Bindalseidet

906 57 373

 

Bindal Skogeierlag

Horsberg, Geir

7982 Bindalseidet

75 03 23 49

 

Bindal SV

Gutvik, Gunnhild

7982 Bindalseidet

470 51 135

 

Bindal sykehjems venneforening Lindrupsen, Paula 7980 Terråk   frivilligsentralen@bindal.kommune.no

Bindal Sykleklubb

Sommerseth, Eivind

7982 Bindalseidet

975 05 169

 eivind@hei.nu

Bindal Venstre

Bøkestad, Magnar

7982 Bindalseidet

993 73 878

magnar@boekestad.no

Bindalseidet båt- og miljøforening

 

7982 Bindalseidet

 

 

Bindalseidet Gammeldansklubb

 

7982 Bindalseidet

 

 

Bindalseidet grunneierlag

 

7982 Bindalseidet

 

 

 

Bindalseidet misjonshus

Vikestad, Emil

7982 Bindalseidet

75 03 13 89

 

Bindalseidet pensjonistforening

Sagmo, Solbjørg

7982 Bindalseidet

95 87  13 58

 

Bindalseidet sanitetsforening

Heide, Karin

7982 Bindalseidet

75 03 14 25

 

Bindalseidet skolemusikk

Lian, Elin

 

7982 Bindalseidet

 

elin.paulsen@bindal.kommune.no

Bindalseidet songlag

Halsen, Ann Kristin

7982 Bindalseidet

400 49 307

 

Bindalseidet ungdomsklubb

Lislien, Jørund

7982 Bindalseidet

950 364 32

 

Bindalseidet velforening Heide, Per 7982 Bindalseidet
901 353 14
 

Bindalsfjord, SY, Nordlandsbåten

Brevik, Stian 

Blåsenborgveien 10A, 4317 Sandnes

 

stianbrevik@yahoo.no

Bygdeavisa ”Budstikka”

Eide, Berit

7981 Harangsfjord

75 03 10 34

 

Bøkestad utmarkslag

Bøkestad, Terje

7982 Bindalseidet

995 82 169

 

Faragut

Aakvik, Eivind

7980 Terråk

917 35 763

 

Fjordheim grendehus

Båtnes, Helge

7981 Harangsfjord

75 03 10 36

 

Furuhaugen Velforening

Sørhøy, Bjørn

7980 Terråk

75 03 40 63

 

Fønix skole- og ungdomskorps

Hansen, Sissel Beate

7982 Bindalseidet

 

 

Gutvik skytterlag

Aune, Tor

7982 Bindalseidet

75 03 16 60

 

Harangsfjord Grendelag        

Solvang, Grete

7981 Harangsfjord

 

 

Harangsfjord bonde- og småbrukerlag

Hagen, Astrid

7981 Harangsfjord

 

astrhage@frisurf.no

Hatten 4H

Helstad, Rønnaug

7980 Terråk

908 70 559

 

Heilhornet skytterlag

Vikestad, Jim

7982 Bindalseidet

901 07 320

 

Helstad/Bangstad Vel

Helstad, Rakel

Syveien 11, 7980 Terråk

97105501

rakelemelie@yahoo.no

Hollup / Aune Vel

Vollan, Heidi

7982 Bindalseidet

75 03 42 71 

rhea2005@start.no

Horsfjord Bondelag

Horsberg, Eli

7982 Bindalseidet

75 03 23 49

 

Horsfjord velforening

 

7982 Bindalseidet

 

 

IL Kula

Thomassen, Martine

7982 Bindalseidet

 

martine_thomassen@hotmail.com

 

IL Kula, Idrettsskolen

Heide, Tove

7982 Bindalseidet

           

 

Indre Bindal Skytterlag

Båtnes, Tore

7980 Terråk

 

tore.batnes@gmail.com

Ivarhaugen lekeplass

Åsaune, Eli Heide

7982 Bindalseidet

75 03 14 51

 

Kjella fritidsklubb

Grande, Kjell Eivind

7982 Bindalseidet 

 

 

Kjella helselag

Berg-Hansen, Marianne

7982 Bindalseidet

 

 

Kjella husflidslag

Gutvik, Sofie Helene

7982 Bindalseidet

 

 

Kjella IL

Gutvik, Gunnhild

7982 Bindalseidet

 

kjella.idrettslag@gmail.com

Koriåa (KorTriveligiÅa)

Olsen, Aud

7980 Terråk

 

 

Kviin

Brevik, Camilla

7980 Terråk

 

 

Lysfjord utmarkslag

 

7982  Bindalseidet

 

 

Lysfjord Velforening

Storheil, Ann Mari

7982 Bindalseidet

75 03 14 89

 

Nesset huseierforening

Bekkevold, Arne Albert

7980 Terråk

995 54 786

 

Nord-Vedstrand aktivitetslag

Hald, Fredrik Angell

7982 Bindalseidet

922 51 662

 

NHF Bindal

Haugdal-Sætran, Randi Finvik

7980 Terråk

957 35 662

randisetran@hotmail.com

Redningsforeningen SEILEREN  

 

7982 Bindalseidet  

 

Revygruppa ”Steintoillåt

Aarmo, Jim

7982 Bindalseidet

75 03 43 29

 

Rundingen huseierforening

 

7980 Terråk

 

 

Rødliveien lekeplass

Heide, Siv

7982 Bindalseidet

996 45 870

 

Seniordansen Terråk

Brevik, Liv

7980 Terråk

905 40 261

 

Stokkvikåsen huseierforening

Pettersen, Geir Inge

7980 Terråk

75 03 43 63

 

Sørfjord helselag

Aarsandøy, Halldis

7980 Terråk

 

 

Terråk båtforening

Busch, Roald

7980 Terråk

75 03 43 30

 

Terråk Helselag

Bangstad, Anita

7980 Terråk

 

 

Terråk Husflidslag

Sæternes, Tone

7980 Terråk

 

 

Terråk IL

Wermundsen, Kenneth

7980 Terråk

905 10 285

terraakil@gmail.com

Terråk jeger og fiskerforening

Solum, Karl-Erik

7980 Terråk

 

 

Terråk pensjonistforening

Brevik, Liv

7980 Terråk

905 40 261

 

Terråk skolemusikk

Plahte, Linda

7980 Terråk

942 02 122

 

Terråk velforening

Kjølstad, Bodil

7980 Terråk

905 86 425

 

Toppen forsamlingshus AL

Skogseth, Linda

7980 Terråk

 

 

Toppen huseierforening

Sørhegge, Inge

7980 Terråk

75 03 41 17

 

UL Fram

Helstad, Erling

7980 Terråk

 

 

UL Framsteg

Pedersen, Magne

7980 Terråk

 

 

UL Fremskridt

Bekkavik, Arnstein

7982 Bindalseidet

959 74 490

 

UL Fønix

Øvergård, Bjørn

7982 Bindalseidet

 

ulfonix@gmail.com

Åbygda bondelag

Nilssen, Harald

7980 Terråk

 

 

Åbygda IL

Aune, Silje

7980 Terråk

 

silje_aune@hotmail.com

Åbygda UL

Myrvang, Torny

7980 Terråk

993 74 130

 

Årsandøy Vel

Nygård, Solbjørg

7980 Terråk

995 36 649