Scenekunstinstruktør

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland.

Har du et velfundert prosjekt som skal opp på en scene kan du søke om å få gratis hjelp fra Scenekunstordningen i Nordland. Cezary Szewczyk er sceneinstruktør for Sømna, Bindal, Vevelstad og Brønnøy.

  • Scenekunst i Nordland tilbyr i hovedsak regihjelp, men kan også fungere som støttende konsulenter på andre produksjonsområder.
  • De er tilgjengelig for alle amatører, skoler, kor og andre lag og foreninger i deltakerkommunene, men går også inn i samarbeidsprosjekt med andre kulturinstitusjoner i fylket, særlig når det kommer til arbeid i sjiktet profesjonell/amatør.
  • Det kan søkes om hjelp to ganger i året. Frist for vårsemesteret er 1. desember, og for høstsemesteret er det 1. juni. 

 

https://www.nfk.no/scenekunst-i-nordland/