Logopedtjenesten

LOGOPED

En logoped jobber med språk som ikke utvikler seg som forventet, eller språk som har blitt skadet på grunn av ulykker eller sykdom. Logopeden jobber også med de som av ulike årsaker har vansker med å svelge, stemmevansker eller andre kommunikasjonsvansker. 

Ta gjerne kontakt med logopedtjenesten hvis du er i tvil om saken bør henvises. 

 

BINDAL LOGOPEDTJENESTE 

Logopedtjenesten i Bindal kommune er underlagt oppvekstsektoren, og har kontor ved Bindal rådhus. Tjenesten består i dag av én logoped, som tilbyr tjenester til barn og unge i førskole- og grunnskolealder, samt voksne i Bindal kommune. 
 

Logopedbehov for elever i videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar.  


Bindal logopedtjeneste kan bistå med:
- veiledning av foreldre, pårørende eller personal i barnehage, skole og institusjon. 
(Det er ikke krav om at barnet skal gå i barnehage for å få hjelp)
- å gi barn direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning. 
- å kartlegge for en eventuell videre henvisning.

 

HVOR FOREGÅR LOGOPEDHJELPEN?

Logopeden utfører tjenestene normalt i barnehagen, på skolen, på logopedkontoret eller etter nærmere avtale hjemme hos den aktuelle klient. 

 

HVORDAN FÅ LOGOPEDHJELP?

Hvem kan henvise barn til logoped?

Foresatte, barnehage, skole eller annen behandler kan henvise barnet til logoped. 
Foresatte må samtykke i henvisningen. 

 

Hvem kan henvise voksne til logoped?

Behandler/spesialist, koordinator og eventuell verge kan sende inn henvisning for deg, eller du kan sende inn søknad selv. 

 

Søker du for andre enn deg selv og egne barn, må du legge ved samtykkeskjema. 

Det sendes ut svar fra logopedtjenesten når henvisningen er mottatt, og der vil du få informasjon om når du kan forvente at hjelpen kan starte opp. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå ventetid. Logopeden tar direkte kontakt med klient eller skole og foresatte, og lager avtale for oppstart av logopedhjelp. 

HER KAN DU SØKE
-lenke til søknadsskjema
- lenke samtykkeskjema


SØKNADSFRIST

Du kan sende inn søknad hele året.

 


HVA MÅ DU BETALE?

Tjenesten er gratis. 

LOVER OG FORSKRIFTER
* Barnehageloven §19a
* Opplæringsloven §5-1

 

 

 

 

 
 

Kontaktinfo

Mona Møller
Logoped
E-post
Telefon 90 14 38 04