Generelle leievilkår

Henvendelse angående leie rettes til Bindal kommunes publikumsmottak på rådhuset.

Kontakt oss på telefon 75 03 25 00 eller e-post postmottak@bindal.kommune.no 
 

Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglementet og brannrømningsveger (se eget oppslag). Leietaker har også ansvar for låsing og lukking av dører og vinduer.
 

Leietaker skal være over 18 år.
 

Leietaker er ansvarlig for brikke og nøkkel og har ikke anledning til å låne dette videre til andre.
 

Alle publikumsarrangementer som innebærer bruk av utesko på spilleflaten krever normalt at beskyttelsesgulv må monteres. Dette avklares med Plan- og utviklingsavdeling i hvert enkelt tilfelle. Ved spørsmål, ta kontakt med publikumsmottaket.
 

Ved bruk av tyngre installasjoner i lokalet, slik som scener, tribuner, sceneteknisk utstyr, utstillingsobjekter etc. skal dette godkjennes av Plan- og utviklingsavdelingen.
Ved spørsmål, ta kontakt med publikumsmottaket.
 

Lokaler og inventar skal behandles med forsiktighet og forlates i samme tilstand. Gulvet skal feies og moppes, stoler og bord skal settes tilbake til standardoppsett. Ved bruk av samfunnskjøkken skal alt brukt utstyr vaskes og settes tilbake som vist på oppslag ved kjøkkenbenk. Søppel kastes i utendørs container. Personlige eiendeler skal ikke etterlates i lokalene.
 

Skader og mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet skal varsles Bindal kommune snarest. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på bygg og inventar som måtte oppstå under leieforholdet.
 

Leietaker som ikke overholder utleiereglementet kan nektes leie av samfunnskjøkken og idrettshall. Bindal kommune vurderer hvert enkelt tilfelle.
 

Leietaker skal sørge for alminnelig ro og orden i og utenfor lokalene under hele leietiden. Leietaker har rett og plikt til å vise bort personer som bryter reglene.
 

Leid lokale skal kun benyttes som avtalt.
 

Røyking er ikke tillatt i idrettshall samt uteområdet ved skole og hall