Bygdekino

Bygdekinoen har visninger to steder i Bindal. 

Oversikt 2018 

Toppen, Terråk mandagene 29. januar, 26. februar, 26. mars, 23. april, 13. august, 10. september, 8. oktober, 5. november og 3. desember.

Vonheim, Sør-Horsfjord, onsdagene 17. januar, 14. februar, 14. mars, 11. april, 9. mai, 6. juni, 29. august, 26. september, 24. oktober, 21. november og 19. desember.

Les om programmet på Bygdekinoen egne nettsider her.