Sykmelding

Ved sykdom skal du ta kontakt med din arbeidsgiver. Bruk egenmelding i første omgang.

Dersom du er blitt sykmeldt, må du avtale med din fastlege om en eventuell forlengelse av din sykmelding. Vær oppmerksom på at det kun er din fastlege som kan forlenge en langtidssykmelding. Forlenging av sykmelding må skje i en e-konsultasjon eller ved at du har fått vanlig legetime på legekontoret.

Se nærmere om sykmelding på denne lenken; https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykmeldt   

Kontaktinfo

Legekontor
E-post
Telefon 75 03 25 60

Adresse
Oldervikveien 5
7980 Terråk