Reseptfornyelse

Vær ute i god tid med reseptfornyelse

Følg nøye med på ditt medisinforbruk og vær ute i god tid med reseptfornyelser. Reseptfornyelser du ringer inn til legekontoret, og som fastlegen din skal utføre, kan ta en uke før de blir utført. 
Husk at du selv kan gi melding om reseptfornyelse på helsenorge.

Forskrivning av vanedannende medikamenter

Husk at forskrivning av vanedannende legemidler (sterke smertestillende, beroligende medisiner og sovemedisiner) kun kan gjøres av din fastlege. Forskrivning av slike medikamenter kan kun gjøres i en legekonsultasjon, enten i form av en e-konsultasjon eller ved at du har fått vanlig legetime på legekontoret.

Kontaktinfo

Legekontor
E-post
Telefon 75 03 25 60

Adresse
Oldervikveien 5
7980 Terråk