Laboratorium

Bindal legekontor har eget laboratorium. Dersom du har fått beskjed fra sykehuset om å ta prøver, må du ringe Bindal legekontor på 75032560 for å avtale tidspunkt for prøvetaking eller for innlevering av prøver.

Kontaktinfo

Legekontor
E-post
Telefon 75 03 25 60

Adresse
Oldervikveien 5
7980 Terråk