Svar på blodprøver, røntgen og utredninger

Svar på blodprøver, røntgen og sykehusutredninger blir kontinuerlig ivaretatt av legekontoret. Du vil få tilbakemelding fra fastlegen din eller fra legekontoret på telefon eller via elektronisk dialogmelding (e-dialog) om prøvesvar. I noen tilfeller gjøres det egne avtaler mellom deg som pasient og din fastlege om hvordan svar på prøver skal gis. Dersom det kommer inn prøvesvar som krever akutte tiltak, vil du alltid bli kontaktet. Du trenger derfor ikke å kontakte legekontoret for å få svar på prøver. 

Kontaktinfo

Legekontor
E-post
Telefon 75 03 25 60

Adresse
Oldervikveien 5
7980 Terråk