Førerkort

Alle som skal fornye eller søke om førerkort må lese nøye igjennom og fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen, her er lenke til egenerklæringen; https://www.somna.kommune.no/_f/p1/i65efa0d3-81fe-4b1d-a318-2dd6a42c79a5/na-0201-soknad-om-forerkort-og-kompetansebevis-egenerklaring-om-helse.pdf

Hvis du på egenerklæringen har krysset av for at du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege. Se nærmere på denne lenken; https://www.helsenorge.no/rettigheter/forerkort-og-helsekrav/

Kontaktinfo

Legekontor
E-post
Telefon 75 03 25 60

Adresse
Oldervikveien 5
7980 Terråk