Legevakt

Bruk følgende telefonnummer når du trenger helsehjelp 

75032560: Bindal legekontor har telefontid hver uke på arbeidsdager fra mandag til fredag i tidsrommene kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-14.00. Dersom du ikke bruker helsenorge.no kan telefontiden brukes til å bestille time for legekonsultasjon, gjøre nødvendige reseptfornyelser av legemidler som ikke krever legekonsultasjon, avklare spørsmål om pasientreise til sykehus og til andre spørsmål som gjelder din helse og ditt behov for helsehjelp. 

For nærmere informasjon om pasientreiser se mer om dette på denne linken; https://tjenester.helsenorge.no/pasientreiser     

116117: Henvendelse dag og natt til legevakt om akutt oppstått sykdom som ikke kan vente. 

113: Henvendelse dag og natt til AMK (Akutt Medisinsk Nødsentral) om livstruende sykdom der det kreves akutt utrykning og tiltak fra ambulanse og lege. 

Legevakt

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen (LVS) i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113 (AMK).

Det er døgnkontinuerlig legevakt i Bindal kommune. Legevaktsentralen (LVS) og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er lokalisert ved Sykehuset Namsos. LVS og AMK tar imot alle henvendelser og setter deg i kontakt enten med vakthavende lege i Bindal eller med ambulansetjenesten ut fra hva som vurderes nødvendig.

Bindal legevakt er lokalisert på Bindal legekontor på Terråk. Det vanligste er at vakthavende lege ber deg komme til undersøkelse på legekontoret. Når det vurderes som nødvendig reiser legen også i sykebesøk hjem til deg.

Ved alvorlige livstruende tilstander vil både lege og ambulanse bli alarmert samtidig for å bistå deg.

 

Har du ett av disse symptomene skal du, dine nærmeste eller de du er sammen med alltid kontakte AMK på telefon 113:

Nye lammelser i ansikt eller arm

Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale

Plutselig og uforklarlig ustøhet

Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet

Brystsmerter i mer enn fem minutter

Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig

Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.

Kontaktinfo

Legekontor
E-post
Telefon 75 03 25 60

Adresse
Oldervikveien 5
7980 Terråk