Det er bevilget 50.000,- til utvikling av forretningsplan for fiskeri for Martin Kjøltad, prosjektet har en totalramme på 100.000,-

Onsdag 20.12.17 ble det beviglet 29.000,- til Kjella samvirkelag til forprosjektet "Kai". 

More innovation ble bevilget 104.500 til forprosjektet "Etablering av rensefiskanlegg på Terråk og Brukstomta Næringspark"

More innovation ble bevilget 110.500 til forstudiet "Etablering av rensefiskanlegg på Terråk og Brukstomta Næringspark"

Kjella samvirke SA ble bevilget 50.000,- til forprosjektet "Rekruttering til fiskeri"

Bindal Utvikling ble bevilget 59.950,- til forstudiet "Rekruttering til fiskerinæringa"

Norseaqua ble bevilget 208.264,- til forprosjektet "Rørsveisesertifisering"

Norseaqua ble bevilget 45.000,- til forstudiet "Plastproduksjon"

Norseaqua ble bevilget 150.000 til forprosjektet "produktforbedring"

Norseaqua ble bevilget 118.000,- til forprosjektet "Vannpumpeautomat"