Rutine nr. 1 – opprette og endre stafettholder

Sikre at stafettholder blir opprettet og endret i forhold til regler som gjelder for stafettloggen. Ivareta at en følger gjeldende lover og forskrifter, samt hindre oppfølgingsbrudd.

Avvik

Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i Bindal kommunes kvalitetssystem.

Dette innebærer at feil/ svikt rettes opp og endringer gjøres for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.