Rutine nr. 2 - personinformasjon

Sikre at de som skal registrere informasjon i Conexus Companion Stafettloggen gjør dette innenfor rammene som er satt i §8, §14 og §28 i Personopplysningsloven. Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Deretter skal personopplysningene oppbevares i henhold til arkivloven.

Avvik

Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i Bindal kommunes kvalitetssystem.

Dette innebærer at feil/ svikt rettes opp og endringer gjøres for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.