Enklere tilgang til verdiskapingsressurser og finansieringsinstitusjoner

Det er samlet en rekke linker til aktuelle verdiskapingsressurser og finansieringsinstitusjoner på denne portalen, og det anbefales å legge til bokmerker for rask og enkel tilgang til spesielt disse to sidene;