Verdiskapingsteam

Kommunestyret har i møtet den 14. 12.2023 utnevnt 7 medlemmer til verdiskapingsteamet, og teamet hadde sitt første konstituerende møte 25. januar 2024.

Disse er:

Elling Bøkestad (Leder)                 elling@sinkaberg-hansen.no 

Elin Vareidet Lian                           elilia@bindalseidet.no 

Geir Inge Pettersen                        post@bindalelektro.no 

Lars Berg-Hansen                          lars.berg.hansen@outlook.com

Rønnaug Helstad                           ronnaug.helstad@bindal.kommune.no 

Henrik Nordöf                                henrik.nordlof.ekeby@gmail.com 

Nina Jørgensen-Öberg                    nina.jorgensen-oberg@bindal.kommune.no 

Formålet med verdiskapingsteamet – VT – er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av bindalsamfunnets fremtidige behov og utfordringer innenfor satsing på verdiskaping og næringsutvikling, og hvordan dette skal danne grunnlag for fremtidig planlegging og strategiske beslutninger. Dette skal oppnås gjennom å følge verdiskapingsplanens visjon - samspill og partnerskap