Dyrevernnemnda

Mattilsynet har oppnevnt dyrevernnemnd for Helgeland for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020.

Navn

Adresse

Postadresse

Telefon

Arnold Alsli

Dalaveien 18

7982 Bindalseidet

Mobil: 958 69 127

Are Mørk

Eidem

8980 Vega

Mobil: 415 14 024

Tor Martin Hauan

 

 

8920 Sømna

Mobil: 951 38 655

Solveig Hopaneng

Kveldsolgata 58

8618 Mo i Rana

Mobil: 976 66 903

Øyvind Bratt

Langfjellveien 400

8615 Skonseng

Mobil: 913 89 428

Roar Jenssen

Søvikveien 395

8804 Sandnessjøen

Mobil: 901 94 428

Anette Jåstad

Ervikveien 25

8869 Tjøtta

Mobil: 915 13 317

Jan Magnus Olsen

Ottingsveien 39

8890 Leirfjord

Mobil: 480 34 770

Mette Ånes

Herringvegen 749

8659 Mosjøen

Mobil: 916 00 958

Stine Sæterstad

Gamarksveigen 95

8658 Mosjøen

Mobil: 473 87 158

 

Dyrevernnemnda skal konstituere seg selv med leder og nestleder.

 

Dyrevernnemndenes oppgave og ansvar:

Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet. Nemndene skal bistå i det lokale tilsynsarbeidet med lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker.

  • Med lekmannsskjønn menes i denne sammenheng vurderinger av dyrevelferd gjort på bakgrunn av holdninger som er representative for ansvarlige personer med praktisk erfaring fra dyrehold. Oppfatningen av hva som er god dyrevelferd er i stadig endring i befolkningen. Bistand fra dyrevernnemndene skal bidra til at Mattilsynet fanger opp disse endringene.
  • Medlemmene oppnevnes av Mattilsynets region for 4 år om gangen.
  • Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynets avdelingskontor, og er underlagt avdelingssjefen.
  • Medlemmene i nemnda skal ha praktisk erfaring fra dyrehold, og kunnskap om og interesse for dyrevelferd. Kommunen, husdyrnæringen, sportsdyrorganisasjoner og dyrevernorganisasjoner kan foreslå deltakere.
  • Dyrevernnemndene kan bistå avdelingskontoret både i forbindelse med inspeksjoner og i enkeltsaksbehandling, og kan i noen tilfeller fatte vedtak om midlertidig forvaring.
  • Etter avtale med avdelingssjefen kan dyrevernnemnda også gjennomføre egne inspeksjoner, for eksempel ved bekymringsmeldinger.
  • For å få kontakt med dyrevernnemnda der du bor, må du ringe det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.