Bindal helsestasjon

Helsestasjonstilbudet er gratis, og retter seg mot barn- og ungdom fra 0 - 20 år.

Vi tilbyr:

Spedbarns- og småbarnskonsultasjoner
Hjemmebesøk
Vaksinasjon
Foreldreveiledning
Helseopplysning
Oppfølging av familier med spesielle behov
Foreldreforberedende kurs
Tverrfaglig samarbeid

Vi har faste helsestasjonsdager; 2 tirsdager hver måned. Vi legger da opp til spedbarnskonsultasjoner med lege tilgjengelig. Vi ønsker å tilby en konsultasjon på helsestasjonen hver måned i barnets første leveår, og med lege ved 6 uker, 6 måneder og 1 år.

Videre får barna oppfølging fra helsestasjon ved 15 måneder, 18 måneder, 2 år, 4 år og førskolealder. Videre kontakt blir gjennom skolehelsetjenesten. I tillegg til dette faste helsestasjonsprogrammet, er vi tilgjengelige alt etter barnas og foreldrenes behov.

Kontaktinfo

Timebestilling Helsestasjon
Telefon 75 03 25 67